O firmach odszkodowawczych raz jeszcze

Swego czasu, w jednym ze swoich artykułów pisałem o ryzykach związanych ze zleceniem firmom odszkodowawczym dochodzenia swoich spraw wypadkowych, związanych z błędami lekarskimi, śmiercią najbliższych. Pisałem, że firmy odszkodowawcze to tylko pośrednicy, że kierują się zgoła odmiennymi zasadami współpracy z poszkodowanymi, aniżeli radcowie prawni.
Negatywne zjawisko związane z “naciąganiem” zwykłych obywateli przez firmy odszkodowawcze jest już tak głośne, że w obronie ofiar firm odszkodowawczych staje prokuratura. Gdzie tkwi problem? Do czasu wypłaty obiecanych środków jest dobrze, ale gdy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze na rachunek firmy, zaczynają się schody. Różnica między kwotą uzyskaną od ubezpieczyciela, a wypłaconą osobie pokrzywdzonej sięga w skrajnych przypadkach nawet 50%.

Ale to nie wszystko. Firmy odszkodowawcze kierują się zasadą szybkich pieniędzy, przez co starają się unikać spraw sądowych, konsekwencją czego są dużo niższe kwoty wypłat z ugody. Tak więc pokrzywdzona osoba traci dwukrotnie, choć - co należy podkreślić - dostaje pieniądze szybciej niż po kilku latach ew. procesu sądowego i nie musi płacić często wysokich opłat sądowych za wniesienie sprawy do sądu.
Prokuratura Krajowa zbiera informacje na temat nieuczciwych działań tego rodzaju firm, nazywanych przez prasę „łowcami nieszczęść”. Zapowiedziała również, że będzie się też włączać w sprawy cywilne po stronie pokrzywdzonych osób, którym firmy odszkodowawcze wypłacają w skrajnych przypadkach nawet tylko połowę należnego zadośćuczynienia. Prokurator zgłosił już swój udział w jednej z takich spraw, w której bliscy osoby zmarłej w wypadku wystąpili do sądu przeciwko firmie odszkodowawczej w związku z przywłaszczeniem znacznej części należnego rodzinie zadośćuczynienia.
Zapraszamy do Kancelarii na konsultacje związane zarówno tematem dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 747 razy

Upadłość konsumencka – koniec czy początek?

Często zdarza się, że z przyczyn losowych nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań. Utrata pracy, wypadek czy ciężka choroba nierzadko sprawiają, że niemożliwa okazuje się spłata kredytu czy choćby opłacanie bieżących rachunków. Wyjściem z trudnej sytuacji może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 989 razy

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY i nie tylko

Okazuje się, że weryfikacja kontrahenta ma obecnie znaczenie nie tylko w ocenie jego wypłacalności, ale przede wszystkim w kontekście pustych FV i karuzel vatowskich, których aktorami są nieuczciwe podmioty.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1638 razy

Skarga pauliańska

Pożyczyłeś pieniądze? Nie masz szans na ich zwrot? Widzisz, że dłużnik zamiast myśleć o ich oddaniu, planuje jak wyprzedać i ukryć majątek? Nie masz jeszcze wyroku a postępowanie w sądzie przedłuża się? Jest na to rozwiązanie. Skarga pauliańska – choć, brzmi dziwnie i tajemniczo, kryje wielką szansę dla każdego z wierzycieli w celu odzyskania pieniędzy od dłużników, którzy wyzbywają się swojego majątku.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1901 razy

Na co zwrócić uwagę, pożyczając pieniądze?

Aktualne przepisy prawa nie uzależniają ważności umowy pożyczki od zachowania szczególnej formy. Ustna umowa pożyczki jest tak samo ważna, jak umowa zawarta w formie pisemnej.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 2245 razy

Zmiany w ustawie o prawach pacjenta

Kolejne zmiany w przepisach obowiązującego prawa. Projektowana zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma na celu uregulowanie zagadnień dotyczących przede wszystkim praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia oraz doprecyzowania przepisów dotyczących: niektórych praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 2225 razy

Przedsiębiorco, idą zmiany

Od początku 2017 r. ustawodawca nałożył obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną dla podatników VAT UE, którzy dokonują „krajowych” dostaw lub nabyć w systemie odwróconego obciążenia. Dotyczy to też pozostałych podatników, którzy zobowiązani są już obecnie do składania deklaracji rozliczeniowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmienią się również zasady ubiegania się zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 3900 razy

Zmiany ważne dla przedsiębiorców

W kolejnych dwóch artykułach przedstawię najistotniejsze zmiany prawne, które obowiązują od stycznia 2017 r. Dzisiaj część pierwsza. Wybór ma charakter subiektywny, nie zawiera też wszelkich informacji szczegółowych.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 5493 razy

Komornik sądowy nie zajmie już najniższej emerytury

Komornik sądowy może prowadzić egzekucję z ruchomości i nieruchomości. Jednak popularnym sposobem, wskazywanym dotąd często przez wierzycieli jest także egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno - rentowych ZUS czy środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (2 głosów)
 • Czytany: 5025 razy

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 30.09, 14.10, 4.11, 18.11

Lokalizacja