Kolejkowe rozbieżności

Kolejkowe  rozbieżności

Kolejny rozdźwięk między burmistrzem a większością rady. Tym razem przedmiotem sporu było przeznaczenie pieniędzy, które gmina otrzymała od spółki Ferrero Polska.

Ferrero Polska zasiliło gminną kasę kwotą 277 tys. zł. Jest to opłata za umieszczenie i korzystanie z linii energetycznych umieszczonych w pasie kolejki wąskotorowej. Do gruntów tych samorząd Grójca, wraz z trzema innymi gminami: Piasecznem, Belskiem Dużym i Błędowem, posiada prawo użytkowania wieczystego.

Ile na oczyszczenie?
Zdaniem burmistrza Dariusza Gwiazdy wspomniane 277 tys. zł powinno zostać wydatkowane na oczyszczenie pasa kolejowego, a zwłaszcza terenów wokół dworca znajdującego się przy ul. Przedstacyjnej w Grójcu. Uchwała zakładająca taką alokację środków została przedłożona radnym na sesji rady miejskiej, która odbyła się 2 września.
Karol Biedrzycki, przewodniczący rady miejskiej, w imieniu klubu radnych zaproponował jednak, by rozdzielić te środki na 3 zadania: 57 tys. na porządkowanie terenu kolejki wąskotorowej, 100 tys. zł na projekt ścieżki rowerowej wzdłuż torów oraz 120 tys. zł na projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Lesznowoli.

Granie na emocjach
Do propozycji Karola Biedrzyckiego krytycznie odniósł się burmistrz Dariusz Gwiazda. W jego opinii cała kwota powinna zostać przeznaczona jedynie na prace na terenie kolei wąskotorowej. – Nie możemy projektować ścieżki rowerowej w pasie kolejowym, bo musimy liczyć się z głosem pozostałych gmin będących współwłaścicielami tych gruntów. Musimy razem opracować jeden plan zagospodarowania terenów kolejki – stwierdził. – Ustaliłem z burmistrzem Piaseczna, że jeśli my przeznaczymy całą kwotę na porządkowanie terenu kolejki, to on przeznaczy część swoich środków na porządkowanie pasa kolejowego także na terenach gminy Grójec i Belsk Duży.
Natomiast propozycję przeznaczenia 120 tys. zł ze środków, które gmina otrzymała od Ferrero, na sporządzenie projektu rozbudowy szkoły w Lesznowoli burmistrz nazwał „graniem na emocjach”. – Zobowiązuje się, że te środki na projekt rozbudowy szkoły znajdę z innych źródeł – oznajmił.
 
Czyszczenie i co dalej?
Do dyskusji włączył się radny Dariusz Prykiel. – Przeznaczymy 277 tys. zł na czyszczenie pasa kolejowego? I co dalej? Dalej będzie taki efekt, że poczekamy 5 lat i znów ten teren zarośnie. Pan burmistrz nie wspominał o żadnym planie, który nam pokaże, co dalej będzie się działo z tym terenem. Wiemy jedynie, że gmina stara się o środki zewnętrzne na odbudowę dworca. Natomiast jeśli chodzi o sam pas kolejowy, to dopiero dziś się dowiadujemy, że są jeszcze jakieś plany – stwierdził.
Później Dariusz Prykiel dodał: – Nie neguję pomysłu odnowienia budynku kolejki wąskotorowej. Rację bytu miałaby tam ścieżka rowerowa. Dzięki niej w pasie kolejki byłby większy porządek. Natomiast sam pomysł wykarczowania drzew, które i tak niebawem odrosną, niewiele nam daje.
– Nie chodzi tylko o wykarczowanie drzew, ale o oczyszczenie terenu wokół dworca. Zamysł mój jest taki, żebyśmy te środki, które pozyskaliśmy, przeznaczyli w 100% na kolejkę i ratowanie terenów przy dworcu – odpowiedział radnemu Dariusz Gwiazda. Dodał również, że w jego planach jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejki wąskotorowej.

Apel wiceprezesa
W debacie na temat przeznaczenia środków wziął udział także Michał Duraj, wiceprezes, Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolejki Wąskotorowej. Jego zdaniem cała kwota powinna zostać zainwestowana w tereny kolejki wąskotorowej. – Mamy pomysł uruchomienia kolei drezynowej. Do realizacji tego projektu będzie potrzebne uporządkowanie pasa kolejowego – wyjaśniał.
Zaapelował też do radnych: – Apeluję do państwa, aby pozostać przy tej dobrej praktyce, która zakłada, że środki, które zostały wypracowane na kolei, pozostały na kolei. Ja nie mówię, żebyście państwo przeznaczali na kolej pieniądze z innych pozycji budżetowych.
Większość radnych przychyliła się jednak do wniosku Karola Biedrzyckiego. Jego propozycję poparło 11 radnych, 3 osoby były przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Ostatnio zmienianyśroda, 18 wrzesień 2019 11:03
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja