100 milionów złotych. Na drogi czy na kampanię?

100 milionów złotych.  Na drogi czy na kampanię?

Czyli Bajka o Dobrym Marszałku i radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego z koalicji PO-PSL.

Marszałek Struzik oraz panowie działacze PSL (a mam na myśli tutaj osoby powiązane z mandatem radnego sejmiku województwa mazowieckiego) chcą przeznaczyć aż 100 milionów złotych na drogi, także w naszym regionie radomskim.
Można by rzec, że pięknie, że samorząd województwa mazowieckiego w ostatnich miesiącach przypomniał sobie o mniejszych samorządach w naszym regionie.
Sejmik województwa mazowieckiego to ważny organ w samorządzie, którego działania przekładają się na szczebel powiatowy oraz gminny.
Ubolewam jednak, że w naszym regionie inwestycje przeprowadzane są rzadko. Trzeba również stwierdzić fakt, że powiat grójecki ma radnego do sejmiku z tzw. PSL. Niestety, jego aktywność i zabieganie o środki dla naszego powiatu jest mikre. Marszałek Adam Struzik wraz z radnymi twierdzi, że zabiega o nasz region. Ja, jako radny powiatu grójeckiego, stwierdzam, że tego nie zauważyłem.
Ale informacja, która wydała się ciekawą, mówiła o 100 milionach złotych na drogi powiatowe. Grzechem byłoby odmówić.
Zgodnie z zapisanymi paragrafami w umowie (które mówiły o przekazaniu środków finansowych z budżetu województwa mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu) starosta powiatu grójeckiego złożył wszystkie potrzebne dokumenty na pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku przez wieś Bikówek o długości 1,5 km. Całkowita wartość projektu wynosiła 1 728 976,80 zł. Można stwierdzić, że ruszyła największa od lat akcja wsparcia budowy dróg powiatowych. W dodatku aż 60 proc. kosztów inwestycji może pokryć dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Faktem jest, że władze samorządu ani radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak nie przekazali staroście grójeckiemu Markowi Ścisłowskiemu projektu umowy ani informacji, o którą prosił wcześniej. Jak się okazało później, treść umowy zmieniono na niekorzyść beneficjenta, czyli Starostwa Powiatowego w Grójcu.
Niestety, ta bajka nie ma szczęśliwego zakończenia, ponieważ powiat musiałby zrealizować zadanie do 31 lipca br. gdzie I transzę w wysokości 518 693 zł. otrzymałby w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy, natomiast II transzę w wysokości 518 693 zł. nie wcześniej niż po 1 stycznia 2019 r., pod warunkiem pozytywnego rozliczenia I transzy.
Jednym słowem wszyscy, którzy zobowiązaliby się wziąć udział w tym projekcie, muszą wpierw wyłożyć własne pieniądze, a potem czekać rok na dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego. To ogromna kwota dla naszego powiatu, tym bardziej że powiat grójecki po odejściu władzy PO-PSL, które zostawiło ponad 40 milionowy dług w naszym budżecie, nie stać jest na sfinansowanie w 100 procentach tego projektu ani na udzielanie kredytu Urzędu Marszałkowskiemu na czele z marszałkiem i obecnym radnym sejmiku. Jako racjonalna i odpowiedzialna osoba podkreślę raz jeszcze: nie wiem czy możemy pozwolić sobie na aż takie rozdawnictwo pieniędzy. Przecież to mogłoby zahamować rozwój naszego powiatu grójeckiego.
Pokazuję Państwu pewien mechanizm cwaniactwa, które – jak widać – jeszcze jest uprawiane przez obecne władze województwa mazowieckiego. Tymczasem marszałek Adam Struzik z uśmiechem i z założonymi rękami mówi w mediach, że chce pomóc powiatom w naszym regionie. Przekonuje, że to znaczący zastrzyk. Idąc dalej za jego słowami, nie tylko myśli o bezpieczeństwie mieszkańców, ale przede wszystkim realnie ocenia potrzeby i możliwości, dodając słowa otuchy: DZIAŁAMY!!!.
Tak jest, Panie Marszałku, działamy. Można by pomyśleć, czy to jest pomoc czy kampania radnych PO-PSL do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Niestety, fakty i pisma, z którymi się zapoznałem, mówią same za siebie. Ta Bajka o Dobrym Marszałku Sejmiku Województwa Mazowieckiego nie będzie miała, niestety, dobrego zakończenia, jakim jest pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego dla powiatu grójeckiego.
Michał Pruś
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Grójeckiego

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja