Rośnie im nowy pomnik

Rośnie im nowy pomnik

Gminie Nowe Miasto nad Pilicą prawdopodobnie przybędzie kolejny, szesnasty pomnik przyrody. Radni miejscy pochylą się wkrótce nad uchwałą w tej sprawie.

Z wnioskiem o ustanowienie dębu szypułkowego pomnikiem przyrody wystąpiło do nowomiejskiego urzędu Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą. Drzewo rośnie w parku miejskim i ma 502 cm obwodu pnia. Będzie to pierwszy pomnik przyrody w Nowym Mieście nad Pilicą, który ustanowią radni, wcześniej robił to wojewoda mazowiecki.
– Nie chcemy, aby taki okaz uległ zniszczeniu – mówi Barbara Kokoszkiewicz z Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą.
W ocenie dendrologa dąb kwalifikuje się do objęcia ochroną  w formie  pomnika przyrody w rozumieniu ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).
– Przedmiotowy dąb  szypułkowy posiada  wysoką wartość przyrodniczą ze względu na indywidualne cechy takie jak: wymiary, które wyróżniają go wśród innych drzew – czytamy w przygotowanej analizie dendrologicznej.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym.
– W wyznaczonym terminie nikt nie składał w tej sprawie żadnych wniosków ani uwag – mówi Agnieszka Weight z Wydziału Infrastruktury Środowiska i Rolnictwa nowomiejskiego magistratu. – Teraz projekt uchwały trafi do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.
Utworzenie pomnika przyrody pociąga za sobą skutki finansowe dla nowomiejskiego budżetu. Na koszty te składa się  m.in.  oznakowanie pomnika przyrody i wydatki związane  z prowadzonymi zabiegami w ramach czynnej ochrony.              

KO

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja