Pełnomocnik jak anioł stróż

Dlaczego warto by osoba wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka przyszła na czynności z profesjonalnym pełnomocnikiem? Powodów jest wiele - wśród nich ten, że wsparcie specjalisty, który przeprowadzi przez gąszcz przepisów prawnych pozwoli na uniknięcie błędów, mających poważne życiowe konsekwencje.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1979 razy

RODO zmiany zbliżają się wielkimi krokami

Prowadzisz mały zakład stomatologiczny czy dużą placówkę medyczną? Zmień podejście do ochrony danych osobowych zanim będzie za późno!

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 4203 razy

Kupujesz mieszkanie na kredyt? Zabezpiecz swoje interesy! Kłopoty kredytobiorców przestrogą dla innych!

Wielu uczestników programu ”Mieszkanie dla Młodych”  boryka się z poważnymi konsekwencjami z uwagi na nieotrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej. Problem ten dotyczy nie tylko niedoszłych beneficjentów programu „MdM”, lecz wszystkich nabywców lokali oraz innych nieruchomości, którzy nieodpowiednio zabezpieczyli się na wypadek niewykonania zawartej umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej lub deweloperskiej. 
W większości przypadków zadatek przepadnie, a straty konsumenta z tego tytułu sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Niestety, klienci nie są świadomi konsekwencji podpisania takich umów. Na co należy zatem zwrócić uwagę przed złożeniem podpisu?
W tym celu należy zminimalizować ryzyko poniesienia kosztów w razie negatywnej decyzji kredytowej poprzez, chociażby zastosowania odpowiedniej klauzuli umownej. Może ona przewidywać bezkosztowe wycofanie się z kontraktu lub przynajmniej za symboliczną kwotę.
Pomimo, że umowa deweloperska jest szczegółowo uregulowana przez przepisy prawa, to jednak nie ma ograniczeń co do polepszenia zapisów dotyczących nabywcy. W myśl art. 28 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie można jednak ograniczać jego uprawnień.
Ponadto, należy rozumieć różnicę między zaliczką a zadatkiem. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować.
Klientów, którzy nie otrzymali pozytywnej decyzji kredytowej, czeka teraz długotrwałe postępowanie sądowe, w którym jedynym ratunkiem jest powołanie się na art. 394 § 3 KC. Zwrot zadatku jest możliwy jedynie w razie rozwiązania umowy lub niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski Partnerzy świadczy obsługę prawną w zakresie negocjowania warunków umów z instytucjami finasowymi, egzekwowania praw wynikających z umów oraz ochrony praw konkurencji i konsumentów.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 4085 razy

Finansowe konsekwencje bankructw SKOK-ów dla członków kas

Za naprawianie skutków bankructw SKOK-ów płacą głównie członkowie kas. Wymaga podkreślenia, że mimo bankructwa SKOK-u, członkostwo w kasie nie wygasa. Dlatego też, przystępując do kasy i akceptując jej statut, członek kasy jest zobowiązany w dalszym ciągu wykonywać obowiązki wynikające ze statutu kasy oraz przepisów prawa. Obowiązujące przepisy pozwalają na nałożenie na członków kas obowiązku pokrycia strat powstałych w kasach do wysokości nawet dwukrotności wysokości wpłaconych udziałów. Mówi o tym art. 26 ust. 3 ustawy o SKOK. Podwyższenie odpowiedzialności członków kas do ww. wysokości wymaga jednak wprowadzenia odpowiedniej regulacji w statucie kasy.  W takim wypadku, w razie wystąpienia problemów finansowych danego SKOK-u, należy liczyć się z ryzykiem otrzymania wezwania do dokonania wpłaty do wysokości podwójnych wpłaconych udziałów. Przed przystąpieniem do wybranego SKOK-u należy zatem zwrócić szczególną uwagę na postanowienia przewidujące podwyższenie odpowiedzialności członka kasy za powstałe straty.
Artykuł nie zawiera wszystkich informacji w tym zakresie, dlatego też w indywidualnych przypadkach zawsze można zwrócić się o pomoc do doświadczonego radcy prawnego, który będzie służył fachowym wsparciem przy weryfikacji dokumentów statutowych wybranego SKOK-u, i ocenie, czy żądanie zapłaty jest uzasadnione.
Katarzyna Ignatowicz-Dębska – Radca prawny

 

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 6278 razy

Rodzinny biznes po śmierci przedsiębiorcy. Czy da się uratować firmę przed katastrofą?

Statystyki wskazują, że z powodu śmierci właściciela rocznie znika z polskiego rynku blisko 1200 przedsiębiorstw. Firmy rodzinne stanowią ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw i zatrudniają połowę pracowników w kraju.  W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą spadkobiercy tracą możliwość posługiwania się  nazwą firmy, numerem NIP, wygasają umowy o pracę, pełnomocnictwa, umowy z kontrahentami, oraz decyzje administracyjne takie jak: licencje, koncesje, zezwolenia.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (6 głosów)
 • Czytany: 5880 razy

Cudzoziemcy pracownicy na nowych zasadach!

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Przepisy mają zastosowanie do obywateli państw nie będących członkami UE.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 5220 razy

O firmach odszkodowawczych raz jeszcze

Swego czasu, w jednym ze swoich artykułów pisałem o ryzykach związanych ze zleceniem firmom odszkodowawczym dochodzenia swoich spraw wypadkowych, związanych z błędami lekarskimi, śmiercią najbliższych. Pisałem, że firmy odszkodowawcze to tylko pośrednicy, że kierują się zgoła odmiennymi zasadami współpracy z poszkodowanymi, aniżeli radcowie prawni.
Negatywne zjawisko związane z “naciąganiem” zwykłych obywateli przez firmy odszkodowawcze jest już tak głośne, że w obronie ofiar firm odszkodowawczych staje prokuratura. Gdzie tkwi problem? Do czasu wypłaty obiecanych środków jest dobrze, ale gdy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze na rachunek firmy, zaczynają się schody. Różnica między kwotą uzyskaną od ubezpieczyciela, a wypłaconą osobie pokrzywdzonej sięga w skrajnych przypadkach nawet 50%.

Ale to nie wszystko. Firmy odszkodowawcze kierują się zasadą szybkich pieniędzy, przez co starają się unikać spraw sądowych, konsekwencją czego są dużo niższe kwoty wypłat z ugody. Tak więc pokrzywdzona osoba traci dwukrotnie, choć - co należy podkreślić - dostaje pieniądze szybciej niż po kilku latach ew. procesu sądowego i nie musi płacić często wysokich opłat sądowych za wniesienie sprawy do sądu.
Prokuratura Krajowa zbiera informacje na temat nieuczciwych działań tego rodzaju firm, nazywanych przez prasę „łowcami nieszczęść”. Zapowiedziała również, że będzie się też włączać w sprawy cywilne po stronie pokrzywdzonych osób, którym firmy odszkodowawcze wypłacają w skrajnych przypadkach nawet tylko połowę należnego zadośćuczynienia. Prokurator zgłosił już swój udział w jednej z takich spraw, w której bliscy osoby zmarłej w wypadku wystąpili do sądu przeciwko firmie odszkodowawczej w związku z przywłaszczeniem znacznej części należnego rodzinie zadośćuczynienia.
Zapraszamy do Kancelarii na konsultacje związane zarówno tematem dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 5975 razy

Upadłość konsumencka – koniec czy początek?

Często zdarza się, że z przyczyn losowych nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań. Utrata pracy, wypadek czy ciężka choroba nierzadko sprawiają, że niemożliwa okazuje się spłata kredytu czy choćby opłacanie bieżących rachunków. Wyjściem z trudnej sytuacji może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 5918 razy

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY i nie tylko

Okazuje się, że weryfikacja kontrahenta ma obecnie znaczenie nie tylko w ocenie jego wypłacalności, ale przede wszystkim w kontekście pustych FV i karuzel vatowskich, których aktorami są nieuczciwe podmioty.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 6564 razy

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja