Wspólnie zaczęliśmy rok szkolny

Wspólnie zaczęliśmy rok szkolny

W roku doniosłej rocznicy 100-lecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości inaugurujemy rok szkolny 2018-2019 w Wilkowie, w miejscu, które w tym roku obchodzi 400-lecie budowy kościoła.

Tradycją gminy Błędów są uroczyste inauguracje roku szkolnego, które odbyły się już w Błędowie, Gołoszach i Lipiu. To podkreślenie roli oświaty i wychowania w życiu społeczności, to potwierdzenie, że nakłady na edukację są najlepszą inwestycją budującą przyszłość.
Szczególnego charakteru uroczystość w Wilkowie nabiera także dzięki obecności przedstawiciela rządu polskiego Sławomira Adamca, dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. To świadczy, jak wielką wagę przywiązuje państwo polskie do oświaty, szczególnie w małych wiejskich ośrodkach, gdzie szkoły są miejscem przekazu wiedzy, wychowania ale też, wokół których koncentruje się życie społeczne, kulturalne i sportowe.
Wypracowane metody współpracy pomiędzy organem prowadzącym, dyrektorami szkół, radami pedagogicznymi, pracownikami administracyjnymi i obsługi zapewniają sprawne funkcjonowanie systemu oświaty gminy Błędów.

Jacek Adamski, sekretarz gminy

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja