Skupiamy się na środkach zewnętrznych

Skupiamy się na środkach zewnętrznych

Rozmawiamy z Mirosławem Jakubczakiem, wójtem gminy Błędów.

Minęły cztery miesiące, odkąd objął Pan fotel wójta Błędowa. Udało się zapewne już Panu rozpoznać dokładnie w sprawach gminy. Jakie są Pana priorytety na najbliższy czas?
Na obecną chwilę największym wyznaniem jest gospodarka odpadami. Radni podjęli decyzję o wystąpieniu z Międzynarodowego Związku „Natura” w Grójcu, dlatego też musimy wykorzystać najbliższy czas na przygotowanie się do odbioru śmieci do naszych mieszkańców. Porównuje stawki w innych samorządach i robię rozeznanie wśród firm, które odbierają odpady. Obserwując gminy, które rozstrzygają przetargi na swoim terenie na wywóz odpadami, obawiam się, że po przetargu możemy mieć większe stawki niż w Związku Natura. Proponowałem radnym powrót do Związku Natura, ale podjęli decyzję o indywidualnym wyłonieniu odbiorcy odpadów z terenu gminy. Taka jest decyzja rady, moja rola ogranicza się do zorganizowania przetargu i wybraniu odbiorcy odpadów od mieszkańców.

Niezbędne jest wykorzystanie środków z zewnątrz. Czy sięga Pan po nie?
Pracuję intensywnie z wnioskami na środki zewnętrzne. Złożyłem wniosek w ramach Lokalnej Grupy Działania na stoły, krzesła do OSP Lipie. Przed kolejnymi jednostkami stoi szansa na zdobycie umundurowania bojowego. Wnioskuję o środki na wykonanie dwóch dróg w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Po pierwszym etapie jesteśmy na liście rankingowej i czekamy na rozpatrzenie, tak samo jak w przypadku funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogę Lipie – Trzylatków. Czekam na rozpatrzenie wniosków by móc podpisać umowy, przystąpić do ogłoszenia przetargów oraz realizować zadanie. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z samorządem powiatowym. Przy niewielkim udziale środków własnych wykonamy wspólnie drogi w miejscowościach Bolesławiec Leśny, Potencjanów oraz Huta Błędowska. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 188 000 zł, a 80% kosztów tego zadania pokryje wojewoda, udział finansowy gminy to 142 800 zł, natomiast powiat grójecki ma swój udział finansowym w wysokości 95 200 zł. Przebudowana zostanie również droga powiatowa w miejscowości Dąbrówka Stara przy udziale finansowym gminy Błędów 105 000,00 zł, udział finansowy powiatu grójeckiego to 70 000 zł. Całkowita wartość tej inwestycji to 875 000 zł, tutaj również dotrzymaliśmy dotację od wojewody w wysokości 80%.

Jest szansa, że w Błędowie powstanie siłownia zewnętrzna w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności?
Tak, złożyłam wniosek na siłownię plenerową w Błędowie. W ocenie mojej i Rady Sołeckiej Błędowa powinna ona powstać w sąsiedztwie obiektów sportowych i szkoły. Złożyłem także wniosek na centrum Wilkowa wraz z kanalizacją, a także na drogę Błędów – Sadurki.

Podczas naszej poprzedniej rozmowy mówił Pan, że szykują się zmiany w pracy urzędników i referatów.
Mamy specyfikę urzędu dosyć trudną. Liczy się tutaj każdy kąt i staramy się go zagospodarować kreatywnie. Obecnie z pomieszczenia archiwum przeniosłem całą dokumentację. Po wyremontowaniu i odnowieniu wnętrza przeniosę tam jeden z referatów. Zmiana szykuje się również w głównym budynku urzędu. Muszę rozplanować proporcjonalnie ulokowanie pracowników urzędu, by każdy miał odpowiednią ilość miejsca do pracy.

Rozumiem w takim razie, że temat budowy urzędu to jeszcze przyszłość?
Przy tegorocznym budżecie 28 537 529 zł nie mogę sobie pozwolić na tak poważną inwestycję. Myślę, że muszę załatwić temat gospodarki odpadami, a także skorzystać ze środków zewnętrznych i na tym się skupić, bo to da korzyść społeczną. Muszę także pomyśleć o parku w centrum Błędowa. W czerwcu czeka nas stulecie Orkiestry Dętej OSP Błędów i Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. 

Zakończyły się wybory sołeckie, został również uzupełniony skład rady. Posiedzenia są transmitowane na żywo, dzięki czemu każdy z mieszkańców może zapoznać się ze sprawami swojego samorządu.
Tylko jedna z miejscowości nie ma swojego sołtysa, mowa o Dańkowie. Ubolewam nad tym faktem, ponieważ wsie potrzebują takiego „łącznika” informacji. Liczę, że dzięki prowadzonym rozmowom z mieszkańcami uda nam się wybrać sołtysa tej miejscowości. Skład rady został uzupełniony. Mam nadzieję na konstruktywną współpracę z radnymi. Dzięki transmisji na żywo każdy z mieszkańców będzie miał wgląd na pracę wójta i rady.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja