Czas na ul. Długą

Czas na ul. Długą

Kolejne środki zewnętrzne na inwestycje w gminie Błędów.

Po wielu latach starań, cel został osiągnięty, będzie modernizowana ulica Długa w Błędowie. W dniu 11 września wójt gminy Mirosław Jakubczak przy kontrasygnacie skarbnika  Barbary Bińkiewicz podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na przebudowę ulicy Długiej w Błędowie. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na ukształtowanie terenu i częste zalewanie posesji, mieszkańcy postulowali o remont drogi połączony z budową kanalizacji burzowej. Inwestycja obejmie również budowę ścieżki rowerowej, budowę brakującego fragmentu chodnika i organizację ruchu na ulicy. W staraniach o realizację tej inwestycji wójt wraz z mieszkańcami wspierani byli działaniami Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP i Ministra w Kancelarii Premiera Marka Suskiego.
Wyrażając satysfakcję z powodu podpisania umowy, wójt Mirosław Jakubczak podkreślił wagę dróg lokalnych w systemie transportowym gminy ale także zrozumienie potrzeb mieszkańców Błędowa. Wartość inwestycji to 1 064 896 zł. Koszty zostaną pokryte w 50% przez budżet gminy i także w takiej wysokości dofinansowana przez Wojewodę Mazowieckiego.
W ramach przeprowadzonego przetargu warunkowego został wyłoniony wykonawca, który po podpisaniu umowy niezwłocznie zamierza rozpocząć prace.

30 września podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Błędów w 2019 roku. Kwota dotacji to 20 720,88 zł., co stanowi 50 % kosztu kwalifikowanego brutto.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja