Przebudowa dróg gminnych w gminie Błędów

Przebudowa dróg gminnych w gminie Błędów

Trzeciego października mieszkańcy Lipia, Tomczyc Jadwigowa wraz z włodarzem gminy wójtem Mirosławem Jakubczakiem i radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszkiem Przybytniakiem uroczyście przecięli wstęgi na przebudowanych odcinkach dróg gminnych.

Przebudowa drogi gminnej  przez wieś Lipie na odcinku 990 mb realizowana była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kosztorys przebudowy drogi opiewa na kwotę 476 848,86 zł brutto. Jak podkreślają mieszkańcy inwestycja ta poprawi ich bezpieczeństwo i usprawni dojazd do ośrodka zdrowia.To droga łącząca sołectwa.
Na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów” na odcinku 700 mb wójt gminy podpisał umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 150 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wartości brutto zadania. Kosztorys ofertowy wynosi 255 544,80 zł. brutto.
– To nie koniec inwestycji drogowych na terenie gminy– podkreśla wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak.
UG Błędów

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja