Dać oddech szpitalom

Dać oddech szpitalom

Władze powiatu grójeckiego poręczą kredyty dla szpitali w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą na kwotę w sumie 5 mln złotych.

Podczas poniedziałkowej sesji rady powiatu grójeckiego (28 października) rajcy jednogłośnie przegłosowali uchwały w sprawie poręczenia kredytu w kwocie 3 mln złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 2 mln złotych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Kredyt albo likwidacja
Pochodzące z kredytu 3 mln złotych przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin zapłaty już minął). Jak tłumaczyła podczas sesji dyrektor placówki, Barbara Gąsiorowska, chodzi o faktury za leki, materiały opatrunkowe, gaz, paliwo oraz olej opałowy.
–  Faktury dotyczą lat 2017-2019 – mówiła Gąsiorowska. – Przegrywamy wiele spraw z wierzycielami i musimy spłacić zobowiązania. Gdyby kredytu nie było to komornik zajmie konto szpitala, a kolejnym krokiem będzie zamknięcie placówki.
Nowomiejski szpital zaciągnie kredyt w wysokości 3 mln złotych, a jego spłata wspólnie z odsetkami (711 000 zł) ma potrwać do końca grudnia 2029 roku. Jak się okazuje, kwota ta jednak nie pokryje wszystkich zobowiązań wymagalnych. Do spłaty pozostanie jeszcze 900 tysięcy złotych. Za zwiększeniem kwoty kredytu do 4 mln złotych optował radny Dariusz Piątkowski. – To będzie tylko chwilowy oddech dla szpitala, a do końca roku kwota zobowiązań znów wzrośnie – mówił.
– Gdybyśmy mogli, to już wcześniej zaciągnęlibyśmy kredyty na spłatę zobowiązań, ale jest taka instytucja jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która nas kontroluje i nie możemy przekroczyć pewnych wskaźników – tłumaczył starosta Krzysztof Ambroziak.

Na bieżącą działalność
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu zaciągnie 2 mln złotych kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, które wykorzysta na bieżącą działalność. PCM ma spłacić to zobowiązanie finansowe wraz z naliczonymi odsetkami do końca przyszłego roku. Radni oddzielną uchwałą przegłosowali również plan podwyższenia kapitału zakładowego grójeckiej spółki medycznej. W myśl uchwały powiat grójecki w okresie do końca 2032 roku wnosić będzie wkłady pieniężne do spółki do łącznej kwoty nie wyższej niżeli ponad 17 mln złotych. Środki z wkładów finansowych przeznaczone będą na pokrycie budowy Specjalistycznego Oddziału Ratunkowego, spłatę zobowiązań spółki (pożyczek, poręczeń, wierzytelności) oraz pokrycie kosztów poniesionych z realizacją programu restrukturyzacji placówki. W zamian za wniesione wkłady pieniężne, powiat grójecki obejmował będzie udziały w spółce po 100 zł każdy.
– Zagłosuję za tą uchwałą, ale żądam od zarządu planu naprawczego dla grójeckiego szpitala, żeby nie okazało się, że pieniądze pochodzące z wkładów pójdą na wynagrodzenia, a dług będzie rósł dalej – apelował Wojciech Wojtczak.
Finalnie uchwały zostały przegłosowane większością głosów.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja