Powiat wspiera finansowo szpital w Grójcu

Powiat wspiera finansowo szpital w Grójcu

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się pod koniec października radni jednogłośnie zdecydowali o dokapitalizowaniu spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w wysokości 17 280 000 zł. Znaczna część tej kwoty to wykup wyemitowanych obligacji. Natomiast kredyt w wysokości 6 000 000 zł stanowi dodatkowe zobowiązanie.

Pochodzące z nowego kredytu 3 mln złotych przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów budowy Specjalistycznego Oddziału Ratunkowego. Kolejne 3 mln złotych będą zagospodarowane na spłatę zobowiązań spółki z lat 2017-2018 (pożyczek, poręczeń, wierzytelności).
Musimy dołożyć 3 mln złotych do budowy SOR-u ponieważ Ministerstwo Zdrowia zmniejszyło nam wysokość dofinansowania. Stało się to za sprawą błędnie przeprowadzonego postępowania przetargowego
w 2018 roku przez poprzednią panią prezes szpitala oraz bezpodstawnie zawartej umowy z wykonawcą bez zabezpieczenia 100% wartości tego etapu inwestycji, przez co zostaliśmy ukarani. Ponadto brakuje nam ok. 1 mln zł na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny. Kara jest bardzo dotkliwa ponieważ wszyscy wiemy, jak ciężka jest sytuacja finansowa Powiatu Grójeckiego – mówi Starosta Krzysztof Ambroziak.
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu odgrywa ważna rolę w systemie ochrony zdrowia i procesie leczenia mieszkańców naszego powiatu, dlatego też Zarząd Powiatu wspólnie z Radą Powiatu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić tej placówce jak najlepsze warunki i zestawy urządzeń wykorzystywane na co dzień do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Doskonałym przykładem jest przeznaczenie dodatkowych 2 650 000 zł na remont traktu porodowego z oddziałem  ginekologiczno – położniczym, kompleksowego remontu oddziału wewnętrznego, prac remontowych i adaptacyjnych innych pomieszczeń w szpitalu oraz zakup sprzętu medycznego. 
Stan techniczny oddziałów jaki przejęliśmy po poprzednim staroście i pani prezes był tragiczny, a jedynym rozwiązaniem była jego kapitalna przebudowa – dodaje starosta Krzysztof Ambroziak.
Dodatkowo starosta Krzysztof Ambroziak zabiega o dwie nowe karetki dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.Ostatnio zmienianywtorek, 19 listopad 2019 10:31
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja