Apel wójta gminy Błędów do najwyższych władz

Apel wójta gminy Błędów do najwyższych władz

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu sadowników,  w tym producentów truskawek Największego Sadu Europy  zwracam się w formie Listu Otwartego z dwoma niezwykle istotnymi problemami dla całej branży sadowniczej, które będą miały decydujący wpływ na nasz byt.
Susza od wielu  tygodni swoimi konsekwencjami dotyka wszystkich, zarówno rolników jak i konsumentów. Prowadzi do zmniejszonych plonów, a tym samym do wzrostu cen na sklepowych półkach.
W dobie obecnego kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa powoduje obawę o brak wystarczającej ilości żywności w naszym kraju.
Bardzo trudna sytuacja sadownictwa spowodowana zagrożeniem suszą jak i brakiem rąk do pracy   sezonowej jaki wynika z zamknięcia granic w czasie pandemii i obowiązkiem odbycia 14 dniowej kwarantanny przez osoby przybyłe do pracy.  Szczególnie zagrożone w tej sytuacji są zbiory owoców miękkich wymagające zebrania w określonym czasie.
Ze względu na wykonywany  charakter pracy zatrudnieni mają ograniczony kontakt z innymi osobami pozostając w obrębie gospodarstwa co w znaczący sposób ogranicza potencjalny rozwój epidemii.
Apeluję o rozważenie możliwości ułatwienia odbywania kwarantanny dla pracowników sezonowych przybywających z  zagranicy do pracy w sektorze rolnym.
Jest dla mnie niezwykle  ważne, żeby gospodarstwa, firmy i instytucje zawiązane z sadownictwem utrzymały płynność finansową a w konsekwencji stworzyły możliwość realizacji zadań ustawowych przez samorząd gminny.
Przez obostrzenia związane z walką z koronawirusem mamy problem z brakiem pracowników z Ukrainy i Białorusi, którzy wspierali rozwój polskiej gospodarki. Sektor owocowo-warzywny jest tym, który najbardziej cierpi przez niedobór rąk do pracy.
Popyt na owoce i warzywa nie maleje, wręcz przeciwnie. Pandemia spowodowała że boimy się, że w przypadku utrzymania dalszego zamknięcia granic z Ukrainą i wstrzymania ruchu nie zbierzemy naszych zbiorów. Nie dopuśćmy by owoce pozostały na plantacjach.
Pracownicy sezonowi z Ukrainy i Białorusi są w Polsce wyjątkowo potrzebni. Dlatego potrzebne jest podjęcie  przez Polski rząd działań zmierzających do wprowadzenia   rozwiązań, które  umożliwią ułatwienia przyjazdu  pracowników sezonowych szczególnie w zakresie otrzymywania  zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pracę, w tym zezwolenia na pracę sezonową.
Szczyt prac w gospodarstwach sadowniczych i ogrodniczych to miesiące: maj, czerwiec, lipiec, czy sierpień, a w przypadku jabłek, jest to jesień.
Pracownicy sezonowi w Polsce są obecnie na wagę złota. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest bardzo duże, nie tylko w Polsce, ale praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
Dziś kiedy wszystkie wysiłki kierowane są na  zapobieganie rozwojowi epidemii, czy zwalczanie jej skutków, ale musimy także walczyć o sytuację gospodarczą, która  jest dynamiczna.
Jeżeli Polska zdecyduje się utrzymać sankcje w zakresie przyjazdu cudzoziemców do pracy, uniemożliwiając ich przyjazd, to wykorzystają to inne kraje. Jeżeli my zablokujemy się na dopływ siły roboczej, to przegramy rywalizację gospodarczą nie tylko w tym sezonie, ale przegramy ją na długie lata. Każdy odbiorca liczy się z dostawcą, który jest systematyczny. Jeżeli Polska nie zbierze owoców i innych płodów rolnych i nie dostarczy ich na rynek krajowy i na rynki zewnętrzne,  to  wypadniemy z międzynarodowego obrotu owocami a w kraju zapanuje drożyzna i zmuszeni będziemy importować to czego sami jesteśmy producentami.
Powinniśmy uchylić granicę, pozwolić obywatelom Ukrainy przyjechać na okres zbioru, spełniając wszelkie rygory związane z bezpieczeństwem.

z poważaniem
Mirosław Jakubczak
Wójt Gminy Błędów


Do wiadomości :
Sz. P Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P Tomasz Grodzki Marszałek Senatu RP
Sz. P Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP
Sz. P Stanisław Karczewski Vce Marszałek Senatu
Sz. P Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi
Sz. P Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sz. P Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Parlamentu Europejskiego
Sz. P Marek Suski Poseł na Sejm RP
Sz. P Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP
Sz. P. Mirosław Maliszewski Poseł na Sejm RP
Sz.P Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja