Raport, czyli co w gminie piszczy

Raport, czyli co w gminie piszczy

Pniewski samorząd jako pierwszy w powiecie grójeckim opublikował tegoroczny raport o stanie gminy.

Opracowywanie i publikowanie raportu to stosunkowo świeży obowiązek polskich samorządów. Po raz pierwszy musiały go spełnić w ubiegłym roku. Dokument z jednej strony wniósł niewiele do ich działalności, z drugiej – mieszkańcy mogą go traktować jako źródło podstawowych informacji o swojej gminy, powiatu i województwa.

Przyrost dodatni
A czego dowiedzą się z raportu mieszkańcy gminy Pniewy? Między innymi tego, w jakich programach uczestniczy urząd i jakie inwestycje przeprowadził 2019 roku. Zawiera on także szczegółowe informacje o przeznaczeniu środków zabezpieczonych w budżecie jako tzw. fundusz sołecki.
Raport informuje też o sytuacji w placówkach oświatowych, czyli np. o stanie zatrudnienia, liczbie uczniów i wydatkach na edukację.  
Ciekawe są dane demograficzne. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 4801 osób (2393 kobiet i 2408 mężczyzn). Co istotne, przyrost naturalny ma bilans dodatni – wyniósł +10 osób.
Interesująca jest także statystyka dotycząca przedsiębiorców. W poprzednim roku w gminie zarejestrowano 22 nowe firmy, z kolei 17 zakończyło swoją działalność.

Więcej segregują
Jednym z aspektów działalności samorządów jest ochrona środowiska, a w tym zadaniu mieści się m. in. gospodarka odpadami. Z informacja zawartych w raporcie wynika, że 1 stycznia 2019 roku na 1 mieszkańca gminy przypadało 36 kg odpadów zebranych selektywnie i 192 kg odpadów zmieszanych. W ciągu roku ta statystyka zaczęła się jednak poprawiać. Według danych z 31 grudnia 2019 roku każdy mieszkaniec średnio wyprodukował i oddał 55 kg odpadów posortowanych oraz 145 kg zmieszanych.
Na terenie gminy co prawda nie działają szczególnie uciążliwe zakłady, ale spora grupa mieszkańców (765 osób) jest – według danych GDDKiA – narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy. Są to głównie osoby mieszkające przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 50 przebiegającą przez teren gminy.

Można debatować
Sesja podczas której radni rozpatrzą raport odbędzie się 24 czerwca.
Na sesji, na której rozpatrywany jest raport, każdy mieszkaniec ma możliwość wzięcia udziału w debacie o stanie gminy. Potem radni głosują nad udzieleniem lub nieudzieleniem tzw. wotum zaufania dla wójta (nie mylić z absolutorium za wykonanie budżetu). Jeżeli dwukrotnie z rzędu nie otrzyma od rady wotum, otwiera się możliwość zorganizowania referendum w sprawie odwołania włodarza.
W ubiegłym roku wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak otrzymał od rady wotum zaufania.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja