Cel: powiększyć cmentarz

Cel: powiększyć cmentarz

Miasto sprzeda parafii św. Mikołaja Biskupa trzy działki na powiększenie cmentarza.

Działki, które wkrótce staną się własnością parafii, przylegają od zachodniej strony do cmentarza (pomiędzy nekropolią a obwodnicą Grójca). Ich łączna powierzchnia stanowi około 0,6 ha.

Kończy się miejsce
O sprzedaż działek do gminy zwrócił się ks. Zbigniew Stefaniak, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Grójcu. – Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ na naszych cmentarzach, zarówno na starym, jak i na nowym, pozostało już bardzo niewiele miejsc na nowe groby – tłumaczy duszpasterz.
Urząd pozytywnie odpowiedział na prośbę księdza proboszcza. Burmistrz Dariusz Gwiazda przed sesją, która odbyła się 29 czerwca, przedłożył radzie miejskiej uchwałę o zbyciu gruntu na rzecz parafii. Radni przyjęli ją stosunkiem głosów, 16 „za” i 3 „przeciw.
W uchwale przewidziano 99% bonifikatę. Oznacza to, że parafia zapłaci za grunty jedynie 1% ich wartości. Będzie to kwota 3025,70 zł netto.
Wspomnieć też należy, że działki, będące przedmiotem uchwały, w planie zagospodarowania przestrzennego Grójca przewidziano właśnie pod powiększenie terenu cmentarza oraz na parking dla odwiedzających groby. 

Co z niekatolikami?
Głosowanie w sprawie zbycia gruntu pod cmentarz poprzedziła krótka dyskusja. Rozpoczął ją radny Jacek Stolarski. Jego zdaniem gmina powinna zrezygnować z 1% i przekazać parafii działki w formie darowizny. Jednocześnie stwierdził, że należałoby usunąć zapis, w którym mowa, że na gruncie powstanie cmentarz wyznaniowy. Według radnego powinno być to bowiem miejsce pochówku wszystkich osób, niezależnie od tego, w co wierzą.
– Czy jak umrze niekatolik, bo nie tylko katolicy zamieszkują nasze miasto, a zabraknie miejsc na starym cmentarzu, to nie będzie go gdzie pochować? Przecież podatki pochodzą nie tylko od katolików – powiedział Stolarski.
– Na naszych cmentarzach chowani są wszyscy, niezależnie od wyznania. Jeszcze nie zdarzyło się, by proboszcz odmówił pochowku – odpowiedział Dariusz Gwiazda. – Rozmawiałem z proboszczem w sprawie ceny. Powiedział, że opłata w wysokości 1% wartości gruntu go satysfakcjonuje – dodał.

Obowiązki katolika
Dyskusja trwała dalej. – Żyjemy w państwie świeckim. Obecnie mamy tolerancyjnego księdza. A nóż za ileś lat wybuchnie wojna religijna i niekatolików nie będzie gdzie pochować – mówił radny.
– Myślę, że wojna religijna nam nie grozi. A obowiązkiem katolika jest szanować bliźniego – podsumował Gwiazda.


 

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja