Czas na meliorację

Czas na meliorację

Jeśli nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, jeszcze tego lata rozpoczną się prace przy rewitalizacji 4 stawów znajdujących się w parku w Oczesałach.

Dziewięciohektarowy park w Oczesałach to jedno z najciekawszych miejsc na mapie gminy Belsk Duży. Niegdyś był tu drewniany dwór otoczony drzewami i alejkami. Zabudowania zostały rozebrane po wojnie, a teren wokół przez lata zatracił swój pierwotny ozdobny i rekreacyjny charakter. Dziś świetność temu miejscu próbuje przywrócić belski samorząd.
Wiosną tego roku zakończył się pierwszy etap prac w parku w Oczesałach. Polegał głównie na uporządkowaniu terenu, wycince samosiejek i zabezpieczeniu terenu przed bobrami.

Zmeliorować park
Teraz Urząd Gminy zamierza zająć się rewitalizacją stawów i ogólną melioracją terenu. – Niegdyś do tych stawów za pomocą rowu spływała woda z okolicy. Niestety, przez lata cały ten system melioracyjny był zaniedbany. W związku z tym spora część parku jest teraz zalewana. Chcemy po prostu doprowadzić do zmeliorowania tego terenu – mówi wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski.
Harmonogram prac przewiduje budowę nowego, umocnionego rowu melioracyjnego oraz oczyszczenie i wyprofilowanie 4 stawów rybnych (największy o powierzchni 5,3 tys. m kw), położonych w tzw. układzie paciorkowym (tzn. jeden za drugim), które będą służyć retencjonowaniu wody. Natomiast istniejący do tej pory rów częściowo zostanie zasypany, ponieważ w jego korycie wyrosły drzewa, które tamują przepływ wody.
Inwestycja, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania, prowadzona jest pod nadzorem konserwatora. 

Dopływ dopływu
Inwestycja, jak czytamy w dokumentacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, a wręcz przeciwnie. „Zmiana stosunków wodnych, jaka będzie miała miejsce na nieruchomości, nie przyczyni się do pogorszenia uwilgotnienia przyległych gruntów. Retencjonowanie wody jest działaniem na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, odbudowane stawy wraz z rowem będą stanowić obiekt służący kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich.” – informuje Urząd Gminy.
W dokumentacji zadania znajdujemy też inną, ciekawą z punktu widzenia hydrologicznego i geograficznego, informację. Otóż stawy i projektowany rów melioracyjny położone są w dolinie cieku oznaczonego na mapie podziału hydrologicznego Polski jako „Dopływ spod Grudzkowoli”, który zasila rzekę Kraskę. Z kolei sam wspomniany rów melioracyjny znajdujący się na terenie parku jest dopływem „Dopływu spod Grudzkowoli.”

Kiedyś dla zwiedzających
Na rewitalizację stawów i pozostałe prace melioracyjne Urząd Gminy Belsk Duży pozyskał dotację w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 391 tys. zł.
Samorząd rozpisał już przetarg na realizację inwestycji. Wpłynęły 4 oferty – najniższa opiewa na 497 tys. zł, najwyższa zaś na 1,62 mln zł. W dniu oddawania tego numeru „Jabłonki” do druku w gminie nie zapadła jeszcze decyzja o podpisaniu umowy z którymś z wykonawców.
Docelowo samorząd Belska Dużego chciałby odrestaurować też alejki spacerowe i odtworzyć roślinność na terenie parku, a następnie udostępnić obiekt mieszkańcom i zwiedzającym.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja