Wyjątkowy jubileusz

Wyjątkowy jubileusz

Kolejna stulatka w powiecie grójeckim. Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewicach.

W niedzielę 23 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewicach. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w kościele Przemienienia Pańskiego w Boglewicach z udziałem pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek. Po nabożeństwie, odprawionym przez ks. proboszcza Sławomira Gocałka, uczestnicy udali się pod budynek remizy strażackiej, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów jubileuszu.

3 x 100 lat
Wszystkich gości i uczestników powitali wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska oraz naczelnik OSP Boglewice Maciej Sobieraj. Na imprezę, która odbyła się przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej OSP Jasieniec, przybyli m.in. poseł na Sejm RP Marek Suski, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak, burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, przewodniczący Rady Gminy Jasieniec Marcin Manowiecki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Jacek Wichowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek, radni gminy Jasieniec, sołtysi, przedstawiciele różnego rodzaju organizacji i służb mundurowych, w tym strażacy z okolicznych jednostek OSP, jak również mieszkańcy.
Jubileusz jednostki jest wyjątkowy, ponieważ przypada równorzędnie z innymi ważnymi dla Polski i Polaków wydarzeniami.
– 100 lat naszej OSP Boglewice, 100 lat Cudu nad Wisłą, 100 lat od urodzin naszego papieża Jana Pawła II – podkreśliła podczas odczytywania historii jednostki, kronikarz Marianna Czamara.

Listy, medale, sprzęt
W organizacji wydarzenia aktywny udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich w Boglewicach, które przygotowało z tej okazji poczęstunek i zadbało o najdrobniejsze estetyczne szczegóły imprezy. W przygotowanie oprawy 100-lecia włączyła się także gmina Jasieniec, która oprócz przygotowania ozdobnych, pamiątkowych tabliczek, listów gratulacyjnych oraz pamiątkowych 100 medali, zapewniła wykonanie i montaż na strażnicy nowego szyldu wraz z logo jednostki, jak również efektownego, wielkoformatowego, przedwojennego zdjęcia strażaków z Boglewic, które ozdobiło elewację budynku. Przygotowana została ponadto wystawa dawnych fotografii OSP Boglewice wraz z unikatowymi hełmami strażackimi, używanymi przez druhów w początkowym okresie funkcjonowania jednostki.
Tego dnia jednym z punktów uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, wśród których znalazło się m.in. wystąpienie Marianny Czamary, kronikarza OSP Boglewice, w którym przedstawiła ona w przekrojowy sposób dzieje jednostki.
– Jubileusz istnienia 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewicach jest pięknym wydarzeniem i dowodem na to, jak cudownie historia może komponować się z tradycją. – mówiła Marta Cytryńska, wójt Jasieńca. – Przez te 100 lat zmieniały się czasy, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi, wyzwania i oczekiwania, ale działalność OSP nieprzerwanie trwała, trwa i trwać będzie. Bo ochotnicze straże pożarne, to jedne z najważniejszych podmiotów w każdej wiejskiej gminie.
Potwierdzeniem znaczącej roli OSP Boglewice było wręczenie przez radnego Leszka Przybytniaka, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,  Medalu Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Oprócz wręczenia tego i wielu innych odznaczeń oraz wyróżnień, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie przez ks. Sławomira Gocałka pomnika z figurką św. Floriana, wykonanego, z okazji 100-lecia jednostki, przez Zenona Jakubowskiego.

Od ogniowej do ochotniczej
Ochotnicza Straż Pożarna w Boglewicach powstała w 1919 roku. Zasługi przy jej tworzeniu miał Edward Berson, który miał swój majątek w Boglewicach. W 1921 roku podarował on straży plac w środku wsi, na którym prowadzone były ćwiczenia sprawnościowe. Jednymi z pierwszych druhów jednostki byli Stefan i Wacław Jakubowscy oraz Franciszek Stasiak. Początkowo straż nosiła nazwę Boglewska Straż Ogniowa Ochotnicza, dopiero w 1958 roku zmieniła się na Ochotnicza Straż Pożarna. Jej prezesami byli: Edward Berson, Józef Szeronas, Tadeusz Jachymek, Edward Jankowski, Franciszek Stasiak, Antoni Dzikołowski, Władysław Stasiak, Jan Czamara, obecnym Wiesław Gawłowski. W 1921 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której należało 13 druhów. Kierowcą OSP Boglewice przez 42 lata (1966-2008) był Jan Czamara, a obecnie są nimi Maciej Sobieraj, Wojciech Stasiak i Krzysztof Brzeziński.
Pierwsza strażnica jednostki powstawała w latach 1923-1926. Budowa obecnej rozpoczęła się w 1991 roku. Z okazji 50-lecia jednostki, w 1969 roku boglewska OSP otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej pierwszy samochód marki ŻUK wraz z przyczepką na węże. Obecnie jednostka ma do dyspozycji średni samochód gaśniczo-pożarniczy marki STAR, który jest prezentem od OSP Żółwin w gminie Brwinów, gdzie burmistrzem jest pochodzący z Boglewic, sąsiad straży Arkadiusz Kosiński.
SW, POK

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja