Na pomoc nową Scanią

Na pomoc nową Scanią

W dniu 20.06.2017 r. odbyło się przekazanie  pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Scania P360 wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Chynów.

Gmina Chynów na realizację projektu „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów” pozyskała dotacje z następujących źródeł:
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna środowisku”, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 356.675,40 zł.
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” w kwocie 200.000,00 zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła 891.688,50 zł.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja