Pół wieku w nowych murach

Pół wieku w nowych murach

50 lat temu społeczność Drwalewa zakończyła proces związany z budową obecnego gmachu Publicznej Szkoły Podstawowej.

10 listopada społeczność drwalewskiej podstawówki świętowała jubileusz 50–lecia budynku w którym funkcjonuje szkoła. Wcześniej dzieci i młodzież przez 50 lat pobierały naukę w drewnianych budynkach na terenie miejscowości.
Budynek, w którym mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie został oddany do użytku w lipcu 1967 roku. W murowanym, piętrowym budynku dzieci miały do dyspozycji salę gimnastyczną, kuchnię z zapleczem, świetlicę, dwie pracownie (chemiczno-fizyczną oraz techniczną) oraz sale lekcyjne. Społeczność Drwalewa starała się o budowę nowego obiektu dla placówki już od 1939 roku. Niestety w związku z wojną plany budowy nie zostały wcielone w życie. Jak czytamy w kronice szkolnej, „w latach powojennych, wraz z rozwojem miejscowości, na który bez wątpienia wpłynął rozkwit Zakładów Biologiczno-Farmaceutycznych,  (później Drwalewskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego, obecnie Drwalew Biowet SA) warunki nauczania były trudne (przeludnione klasy, brak odpowiedniej liczby sal lekcyjnych, zajęcia w Domu Ludowym lub wynajętym od Spółdzielni lokalu – liczba uczniów wynosiła w różnych latach od 300 do 340).”
2 ha ziemii pod budowę szkoły przekazał w 1948 roku działający w miejscowości Zakład Biologiczno-Farmaceutyczny. Zobowiązał się on również, że w sytuacji budowy szkoły przygotuje plac, uzbroi go w niezbędną infrastrukturę, pomoże w transporcie materiałów budowlanych oraz wesprze inwestycję finansowo. Deklaracje tą przedstawił na piśmie do Prezydium Powiatowej Rady Nadzorczej – Wydziałowi Oświaty w Grójcu z końcem 1957 roku. Zakłady wspólnie z komitetem rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Drwalewie, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drwalewie oraz kierownictwem szkoły zawnioskowały o bezwzględną budowę szkoły.
Tuż po tym zawiązał się pierwszy  Komitet Budowy Szkoły Rozwojowej w Drwalewie, a w Narodowym Banku Polskim otworzono rachunek na które miało wpływać na poczet budowy szkoły 2% od rocznego przychodu każdego gospodarstwa rolnego. Niestety, ale mimo tych zabiegów decyzja Prezydium Rady Nadzorczej była negatywna.
Temat budowy szkoły powrócił po sześciu latach. Nowy komitet, który tworzyło 19 osób (na czele z ówczesnym kierownikiem szkoły, Jerzym Harwanem)  doprowadził do powstania murowanego budynku w 1967 roku. Rok później nadano szkole imię II Armii Wojska Polskiego, które zmieniono na imię Polskich Patriotów w 2007 roku.
Od września 2003 r. do 31 sierpnia 2017 r. w budynku mieścił się Zespół Szkół w Drwalewie, który stanowiły szkoła podstawowa i gimnazjum . Od 1 września bieżącego roku funkcjonuje tu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów.
KO

Ostatnio zmienianyśroda, 22 listopad 2017 11:49
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja