Katolicko i wojskowo

Katolicko i wojskowo

Nowomiejskie ronda będą miały swoich patronów.

26 kwietnia radni zdecydowali, że rondo przy wjeździe do miasta od strony północnej (u zbiegu ulicy Kolejowej i drogi wojewódzkiej nr 707) będzie nosić nazwę Jana Pawła II. „Na terenie Nowego Miasta nad Pilicą działa wiele zgromadzeń zakonnych, stanowiących nieodłączny element lokalnego środowiska. Odwołanie się do osoby papieża Jana Pawła II stanowi wyraz hołdu i szacunku dla wielkiego Polaka oraz odwołanie do wartości przez niego propagowanych, a także podkreśla katolickie tradycje miasta. Dodatkowo zostanie w ten sposób upamiętniona 40. rocznica rozpoczęcia pontyfikatu […]” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Natomiast rondo, które powstało u zbiegu ulic Mostowej i Tomaszowskiej, nowomiejscy radni mianowali rondem Wojska Polskiego. „Istniejąca od kilkudziesięciu lat na terenie gminy jednostka Wojska Polskiego także odbiła się trwałym śladem na historii Nowego Miasta nad Pilicą. Służbę i pracę w jednostce wykonywało wielu mieszkańców gminy, miasto nadal zamieszkuje duża grupa emerytów wojskowych. […] Miasto pragnie budować swój rozwój także we współdziałaniu z Wojskiem Polskim” – motywują swoją decyzję radni.

Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja