Wojewódzka dotacja na gminną drogę

Wojewódzka dotacja na gminną drogę

W 2019 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Henryków w km 0+000 – 1+040 ” w wysokości 110 000 zł, oraz pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grobice Nowe w km 0+000 – 0+580 w wysokości 55 000 zł.
W dniu 24 maja 2019 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu  nastąpiło uroczyste podpisanie umów. Ze strony Gminy Chynów umowy podpisali wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski i skarbnik Urszula Górecka.
UG Chynów

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja