Nowoczesny sprzęt dla OSP Machcin

Nowoczesny sprzęt  dla OSP Machcin

Gmina Chynów pozyskała kolejne dofinansowanie.

W dniu 12 września wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski wraz ze skarbnik Anną Wachnik podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Machcin”
Dla jednostki OSP Machcin zostaną zakupione:
•Aparaty oddechowe – 4 komplety
•Pilarka łańcuchowa ratownicza – 1 szt.
•Węże tłoczne W-42 – 24 szt.
Szacowana wartość sprzętu wynosi 33 322,70zł z czego dotacja WFOŚiGW 29 990,43zł co stanowi 90%, natomiast gmina dołoży tylko 3 332,27 zł wkładu własnego.
Zakup wyżej wymienionego  sprzętu sprawi że, akcje ratunkowe prowadzone przez jednostkę będą bardziej efektywniejsze,  a na nowy sprzęt  będzie zapewniał ratownikom większe bezpieczeństwo i komfort pracy.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja