Machcin najlepszy

Machcin najlepszy

Sołectwo Machcin wyróżnione w konkursie„ Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach MIAS MAZOWSZE 2019”

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie oraz nagrodzenie tych projektów zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach.
Sołectwo Machcin realizujące zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Machcinie” zajęło II miejsce w kategorii „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”.
Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa przyznała dla Sołectwa Machcin Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym.
Łączna kwota otrzymanych nagród wyniosła 7 500 zł co zostanie przeznaczone na dalszą modernizację remizy i placu OSP Machcin.                        

UG Chynów

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja