Logo
Wydrukuj tę stronę

Kolejne wsparcie finansowe dla strażaków z Gminy Chynów

Kolejne wsparcie finansowe dla strażaków z Gminy Chynów

25 września 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się uroczyste podpisanie umowy   dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwalewie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego.”

Dla jednostki OSP Drwalew zostaną zakupione:
•Kamera termowizyjna – 1 szt.
•Wyważasz do drzwi – 1 szt.
•Piła spalinowa na wysięgniku – 1 szt.
•Drabina nasadkowa 3 częściowa – 2 szt.
•Wąż ssawny W-110 – 2 szt.
•Węże tłoczne W-42 – 12szt.
•Prądownica – 1 szt.
Szacowana wartość sprzętu wynosi 33 381,66 zł z czego dotacja WFOŚiGW 29 996,75 zł co stanowi 90%, natomiast Gmina dołoży 3 384,91 zł środków własnych.
W uroczystości podpisania umów wziął udział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Anna Król Prezes WFOŚiGW w Warszawie, Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka oraz Bogdan Łasica Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
UG Chynów

Jabłonka - Gazeta informacyjno-reklamowa. Aktualizacja strony: Paulina Omen-Klepacz. Aktualizacja techniczna: Dariusz Nowakowski. Strona stworzona dzięki Joomla.