Nowoczesny sprzęt dla OSP z terenu gminy Chynów dzięki dotacji z WFOŚiGW

Nowoczesny sprzęt dla OSP z terenu gminy Chynów dzięki dotacji z WFOŚiGW

Od września bieżącego roku w gminie Chynów realizowane są zakupy sprzętu dla jednostek OSP w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostki OSP, realizując zadanie pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”, zakupiły następujący sprzęt:
1. OSP Machcin
•Aparaty oddechowe – 4 komplety
•Pilarka łańcuchowa ratownicza – 1 szt.
•Węże tłoczne W-42 –24szt.
Wartość sprzętu wynosi 33.322,70 zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.990,43 zł co stanowi 90%, gmina dofinansowała 3.332,27 zł.
2. OSP Drwalew
•Kamera termowizyjna – 1 szt.
•Podkrzesywarka na wysięgniku (piła spalinowa)– 1 szt.
•Wyważacz do drzwi z pompką – 1szt.
•Węże ssawne W 110 –2 szt.
•Drabina nasadkowa 3-częściowa– 2szt.
•Węże tłoczne W-42 –12 szt.
•Prądownica – 1 szt.
Wartość sprzętu wynosi 33.381,66 zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.996,75 zł co stanowi 89,86%,  gmina dofinansowała 3.384,91 zł.
3.OSP Chynów
•Ubranie specjalne bojowe – 6 szt.
•Węże tłoczne – 8 szt.
Wartość sprzętu wynosi 33.124,00 zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.811,60 zł co stanowi 90%,  gmina dofinansowała 3.312,40 zł.
Jeszcze jedna nasza jednostka otrzymała dotację na zakup sprzętu. W ramach przyznanej dotacji OSP Janów zakupi:
•Generator piany – 1 szt.
•Ubranie specjalne – 1 szt.
•Pilarka łańcuchowa – 1 szt.
•Pompa półszlamowa – 1 szt.
•Prądownica – 3 szt.
•Detektor wielogazowy – 1 szt.
Wartość sprzętu wynosi 33.088,00 zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.779,20 zł co stanowi 90%.  Gmina dofinansowała 3.308,80 zł.
Łączna wartość uzyskanej dotacji z WFOŚiGW dla jednostek z gminy Chynów wynosi 132 916,36 zł.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja