Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Sułkowicach

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Sułkowicach

W dniu 12 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Sułkowicach.

W otwarciu uczestniczyli m.in.: wójt gminy Chynów – Tadeusz Zakrzewski, starosta grójecki – Krzysztof Ambroziak, naczelnik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grójcu – Teresa Ostatek, przewodniczący rady gminy Chynów – Stanisław Mróz, proboszcz Parafii Chynów ks. kan. dr Piotr Borys,  inspektor nadzoru inwestorskiego – Grzegorz Rogoś, a także przedstawiciele wykonawcy INSTAL Warszawa S.A., na czele z Prezesem Zarządu Andrzejem Grygo.
Zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, a ksiądz proboszcz poświęcił wykonaną inwestycję, by służyła mieszkańcom przez następne lata. Wydarzenie było zwieńczeniem niespełna dwuletniej inwestycji, będącej jednym z największych projektów zrealizowanym w gminie Chynów od wielu lat.
Inwestycja została wykonana w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”, które zostało dofinansowane ze środków unijnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dotacji to 3 672 765 zł, a koszt całkowity 7 219 269 zł brutto.
Celem inwestycji było zminimalizowanie oddziaływania oczyszczalni na najbliższe otoczenie poprzez: poprawę jakości ścieków wypływających, zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, eliminację uciążliwości zapachowych, a także uporządkowanie gospodarki osadowej (innowacyjna instalacja do przetwarzania osadów, której produktem końcowym będzie ulepszacz gleby, przeznaczony do stosowania w rolnictwie).
UG Chynów

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja