Przebudowa z dotacją

Przebudowa z dotacją

Przebudowa drogi gminnej Nr 160304W Drwalewice – granica gminy Chynów – (Miedzechów).

Gmina Chynów rozpoczęła realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 160304W Drwalewice – granica gminy Chynów – (Miedzechów) w km 0+330 – 2+750 w istniejącym pasie drogowym”. Wykonawcą powyższego zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul Asfaltowej 2.
Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 108 9417,46 zł w tym kwota dofinansowanie 762 592 zł.
Umowę na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem podpisał wójt Tadeusz Zakrzewski oraz skarbnik gminy Anna Wachnik w dniu 11 grudnia 2019 r.
Planowany termin zakończenia prac przypada na czerwiec 2020 roku. Wykonana będzie  nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m z poboczami z kruszywa łamanego o szerokość 2 x 75 cm  na długości 2420 m. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich i komfort życia okolicznych mieszkańców poprzez zapewnienie stałego ciągu komunikacyjnego. Ułatwiony będzie transport towarów, płodów rolnych, możliwy będzie szybszy dojazd służb ratowniczych.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja