Poprawić wskaźniki

Poprawić wskaźniki

Samorządowcy Błędowa jako ostatni w powiecie grójeckim uchwalili budżet na 2020 rok. Będzie to czas zrównoważonych inwestycji, w celu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Z końcem stycznia rada gminy Błędów jednogłośnie uchwaliła budżet na bieżący rok. Błędowscy samorządowcy zrobili to jako ostatni w powiecie grójeckim.
– Radni chcieli wnikliwie przeanalizować budżet, stąd tak odległy czas uchwalenia dokumentu – tłumaczy Mirosław Jakubczak, wójt gminy Błędów. – Finalnie jednak pozostał on w niezmienionym kształcie.
Jak poinformował nas w rozmowie wójt Jakubczak, 2020 rok będzie czasem zrównoważonych zmian, a samorząd skupi się na spłacie zaciągniętych w ubiegłych latach zobowiązań.
– Chcemy poprawić wskaźniki, tak aby w perspektywie czasu, mówiąc kolokwialnie ruszyć z miejsca – zapowiada Jakubczak. – Główny nacisk kładziemy na spłatę zobowiązań, ale własnymi finansami, bez zaciągania kolejnych kredytów. Jednocześnie będziemy małymi krokami wykonywali inwestycje. Na chwilę obecną nie podejmiemy się realizacji dużych zadań, na to musimy jeszcze poczekać.
Mowa o dosyć sporym zadłużeniu, bo o kwocie ponad 7 mln złotych. W tym roku błędowski samorząd zamierza spłacić ponad 1,2 mln złotych, kolejne w następnych latach.
– Przy takich działaniach udałoby się spłacić dużą część zadłużenia do końca kadencji – wyraża nadzieję wójt Błędowa. – Musimy współmiernie spłacać zadłużenia i pomału inwestować przy jednoczesnym rozglądaniu się za środkami z zewnątrz.
Po stronie dochodów w tegorocznym budżecie Błędowa widnieje kwota nieco ponad 34,5 mln złotych, natomiast wydatki to suma 33,2 mln złotych. Różnica stanowiąca nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 1,2 mln złotych przeznaczona będzie na spłatę pożyczek i kredytów.
Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to głównie będzie to budowa dróg. Samorząd zamierza zakończyć modernizację ul. Długiej oraz rozpocząć przebudowę ul. Dolnej w Błędowie. Na liście zadań do realizacji znajduje się droga gminna Błędów-Sadurki, a także odcinek drogi w centrum Lipia. Wójt liczy także na dalszą współpracę z władzami powiatu grójeckiego w zakresie modernizacji dróg.
– Złożyliśmy również wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – dodaje Jakubczak. – Na pewno trzeba doinwestować straże, są one na dobrym poziomie, który należy podtrzymywać. Nie do końca zadowalająca jest także infrastruktura w szkołach. Będziemy starali się to systematycznie zmieniać.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja