170 ton azbestu do unieszkodliwienia

170 ton azbestu do unieszkodliwienia

Wszyscy zainteresowani bezpłatnym odbiorem eternitu proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy. 

Gmina Chynów informuje o podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chynów w 2020 r.”. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 50.000 zł, co stanowi 100 % planowanych do poniesienia kosztów. W ramach zadania unieszkodliwionych zostanie ok. 170 ton odpadów azbestowych.
Wszyscy zainteresowani bezpłatnym odbiorem eternitu proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy.   

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja