Manewry na medal

Manewry na medal

Ćwiczenia rozpoczęły się w piątek, 18 września o godzinie 10.00 w siedzibie Fabryki Farb i Lakierów Malchem w Sułkowicach.

Strażacy ochotnicy otrzymali następujące zadanie: w wyniku podpalenia zbiorników z substancjami łatwopalnymi wykorzystywanymi przy produkcji farb i lakierów dochodzi do pożaru składowiska umiejscowionego w centralnej części zakładu. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia, ze zbiorników, które ulegają rozszczelnieniu powstają palące się rozlewiska substancji ropopochodnych. Ze względu na dużą moc i intensywność pożaru w wyniku promieniowania cieplnego zagrożone są namioty w których magazynowane są gotowe wyroby, zbiorniki z ksylenem oraz hala magazynowa. W chwili zauważenia pożaru jeden z pracowników podejmując próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym uległ poparzeniu. Ze względu na dużą intensywność wydzielania dymu zachodzi konieczność działania w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się pożaru na budynek administracyjny zachodzi konieczność ewakuacji wszystkich pracowników zakładu.
W ćwiczeniach udział wzięło pięć jednostek OSP z terenu naszej Gminy: OSP Chynów, OSP Drwalew, OSP Machcin, OSP Janów i OSP Watraszew oraz PSP Grójec
Manewry obserwowali i oceniali: wójt gminy Tadeusz Zakrzewski, z-ca komendanta PSP w Grójcu st. kpt. mgr. inż. Marcin Błoński, inspektor ds. operacyjnych KP PSP w Grójcu mł. asp. Mieczysław Lewandowski oraz komendant gminny ZOP RP w Chynowie Cezary Matysiak.
W ramach podziękowań za gotowość do działania przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak wręczył jednostkom OSP Watraszew i OSP Janów pilarkę do drewna i prądownice.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Zarządu firmy Malchem za udostępnienie terenu do przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja