Raport, wotum i absolutorium

Raport, wotum i absolutorium

Pierwsze w karierze wotum zaufania i absolutorium wójta Waldemara Kopczyńskiego.

Sprawą udzielenia wotum zaufania i absolutorium wójtowi Waldemarowi Kopczyńskiemu rada gminy zajęła się podczas sesji, którą wyznaczono na 28 czerwca.

Gmina w pigułce
Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi to nowy samorządowy obowiązek wynikający z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Nowe przepisy obligują także włodarzy samorządowych do sporządzenia raportu o stanie gminy. Rozpatrzenie dokumentu następuje przed głosowaniem w sprawie wotum.
Pierwszy w historii raport o stanie gminy Goszczyn liczy 22 strony (jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy – www.bip.goszczyn.pl). Na wstępie przedstawia podstawowe informacje dotyczące usytuowania, powierzchni, gęstości zaludnienia czy demografii.
W dalszej części raportu znajdziemy informacje m. in. o budżecie samorządu, stanie mienia komunalnego, zagospodarowania przestrzennego, wodociągach, kanalizacji i drogach. Nieco miejsca poświęcono także takim zagadnieniom jak: działalność biblioteki gminnej, realizacja uchwał rady czy ochrona zdrowia (ciekawostka: w 2018 roku w goszczyńskim ośrodku zdrowia udzielono ponad 12 tys. porad lekarskich). Obszerniej natomiast przedstawiono kwestie związane z oświatą. Z raportu dowiemy się między innymi tego, ile dzieci uczęszcza do danej placówki oświatowej, ilu pracuje w nich nauczycieli, a nawet, jakie wyniki osiągali uczniowie na testach.
Za udzieleniem Waldemarowi Kopczyńskiemu wotum zaufania zagłosowało 12 radnych. 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Jednogłośne absolutorium
Wójt nie miał także problemów z uzyskaniem absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. W tej kwestii wszyscy radni byli jednogłośni. Dodajmy, że Regionalna Izba Obrachunkowa (jednostka kontrolująca finanse samorządu) wydała pozytywną opinię na temat ubiegłorocznego budżetu.
Dla jasności trzeba wspomnieć, że niemal cały ubiegłoroczny budżet realizował poprzedni wójt, śp. Sławomir Słabuszewski (Kopczyński objął stanowisko 21 listopada). Absolutorium udziela się jednak zawsze urzędującemu włodarzowi, nawet jeśli to nie on podejmował większość decyzji związanych z finansami gminy.
– Bardzo dziękuję zarówno za wotum zaufania, jak i za absolutorium. Spłacę kredyt, którym mnie państwo obdarzyliście. Myślę, że również budżet w 2019 roku zrealizujemy prawidłowo – powiedział po głosowaniu Waldemar Kopczyński.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja