Nabór wniosków na wymianę pieców

Nabór wniosków na wymianę pieców

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać od 18 kwietnia do 18 maja 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków oraz regulamin przyznawania dotacji można pobrać ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości do 5.000 zł rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła na zadania inwestycyjne w nieruchomościach położonych na terenie gminy Grójec, polegające na:
1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;
2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne i brykiet);
3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na olej opałowy.
Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z gminą Grójec.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 9 i 10 lub telefonicznie 48 664-30-91 wew. 55 lub 67.
Uwaga: wnioski złożone przed 18 kwietnia lub po 18 maja 2018 r. nie będą rozpatrywane

Ostatnio zmienianywtorek, 10 kwiecień 2018 10:23
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja