Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie.

Inwestycja jest częścią zadania, w ramach którego powstanie również wodociąg w miejscowości Zalesie. Całościowy zakres robót obejmuje: budowę sieci wodociągowej długości 1,9 km, budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości 1,3 km oraz budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi.
Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie” gmina Grójec pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania wynosi 1 742 315 zł. Całkowita wartość inwestycji to 2 983 919, 72 zł.
Wykonawcą prac jest P.P.U.WIMAR Waldemar Markowski ze Starego Kobylnika. Ostateczny termin zakończenia robót wyznaczono na 30 listopada tego roku.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja