Dotacja na wodociąg w Zalesiu

Dotacja na wodociąg w Zalesiu

Gmina Grójec otrzymała środki finansowe w wysokości 135 059 zł, jako refundację kosztów za realizację I etapu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.”

Prace przy budowie wodociągu zostały sfinalizowane, natomiast zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej planowane jest w przyszłym roku.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Koszt całego zadania wyniesie około 3 mln zł, z czego dotacja w formie refundacji stanowi 63,63% kwalifikowanych kosztów. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja