Chcesz płacić mniej za śmieci? Oszczędzaj wodę!

Chcesz płacić mniej za śmieci? Oszczędzaj wodę!

Mieszkańcy mieli okazję przedstawić władzom miasta swoje oczekiwania odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami.

25 stycznia rada miejska w Grójcu podjęła uchwałę o wyjściu gminy ze Związku Międzygminnego Natura, który w jej imieniu oraz 7 innych samorządów zajmowała się gospodarką odpadami. Ta decyzja radnych skutkuje tym, że gmina opuści Naturę z nastaniem 2020 roku.
Miesiące pozostałe do końca roku to dla grójeckich urzędników czas na przygotowanie nowego systemu gospodarowania odpadami oraz na znalezienie w drodze przetargu firmy, która od stycznia zajmie się odbiorem śmieci z terenu gminy Grójec.
Jednym z elementów przygotowań były konsultacje społeczne, które odbyły się 11 marca w ratuszu.

Ile wody, tyle śmieci
W trakcie spotkania burmistrz Dariusz Gwiazda przedstawił pierwsze konkrety na temat nowego systemu gospodarowania odpadami. Najważniejsza informacja dotyczy sposobu naliczania opłat. Od przyszłego roku wysokość rachunku za odbiór odpadów będzie związana ze zużyciem wody do celów bytowych. Krótko mówiąc: im więcej wody wykorzystasz, tym więcej zapłacisz.
Przed rozpoczęciem roku każdy właściciel nieruchomości szacunkowo poda urzędnikowi, ile zużyje wody w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli wodomierz wskaże potem większą wartość niż zadeklarowano, konieczna będzie dopłata. Jeżeli zaś mniejszą, urząd odda nadpłaconą kwotę.
– Taki system funkcjonuje w gminie Lesznowola, która nie musi dopłacać z własnego budżetu do gospodarki odpadami. Jest on w miarę sprawiedliwy, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest idealny. W tej chwili nie widzimy lepszego sposobu, by uszczelnić system – tłumaczył burmistrz.
A jak urząd rozwiąże kwestię opłat za odbiór śmieci z domów niepodłączonych do gminnego wodociągu i gospodarstw sadowniczych, w których wodę – także tą do celów bytowych – czerpie się z prywatnych studni głębinowych? – W takich przypadkach zastosujemy współczynnik średniego zużycia wody na osobę – odpowiada Dariusz Gwiazda.
Natomiast nieruchomości niezamieszkałe lub zamieszkiwane tylko okresowo (np. domki letniskowe) zostaną objęte systemem ryczałtowym.

Kontrola szczelności
A wracając do uszczelnienia systemu. Jest to – zdaniem burmistrza – podstawa, ponieważ gros osób, choć faktycznie zamieszkuje na terenie miasta i produkuje śmieci, nie ma meldunku, a co za tym idzie – nie płaci za odbiór odpadów. – Corocznie w Grójcu oddaje się do użytku 150 mieszkań, tymczasem przez kilka lat naszego funkcjonowania w Związku Natura w zasadzie nie przybyło osób płacących za odbiór śmieci – komentuje burmistrz. – Według naszych szacunków 40% mieszkańców naszej gminy nie płaci za odpady. 
Ciekawe wyliczenia przedstawiła podczas konsultacji Hanna Majewska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat grójeckiego magistratu. – W 2013 roku, kiedy gospodarką odpadami zajmował się nasz urząd, mieliśmy 23681 zameldowanych mieszkańców. Za śmieci płaciło wówczas 23889 osób. Natomiast w 2017 roku, gdy byliśmy już w Związku Natura, przy 25228 zameldowanych płaciły tylko 23924 osoby. A zatem przez ten czas, choć dużo osób się przeprowadziło na teren naszej gminy, to liczba płacących była niemal na tym samy poziomie co 4 lata wcześniej – zakomunikowała.
– Moim zdaniem w Związku, przy takiej liczbie mieszkańców (obejmował on w sumie około 70 tys. osób – red.), zbyt mało osób zatrudniono do zbierania informacji. Zabrakło także komunikacji pomiędzy urzędami gmin a biurem Natury. My w wydziale podatków i opłat otrzymujemy wszystkie informacje m. in. o powstałych budynkach, o zmianach właścicielskich, o nowych firmach. Mając taką wiedzę, możemy skuteczniej kontrolować, kto powinien płacić – stwierdziła Hanna Majewska.

Podział miasto – wieś
Urząd nosi się także z zamiarem ogłoszenia dwóch przetargów na odbiór odpadów. Jedno postępowanie będzie dotyczyć miasta, drugie zaś wsi. Ma to związek z tym, że teren miejski ma zupełnie inną specyfikę niż wiejski. Na przykład w sołectwach, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna – w odróżnieniu od bloków – można skuteczniej kontrolować to, czy ktoś segreguje śmieci. Ponadto, na wsiach dość rzadko ktoś wrzuca do pojemników odpady biodegradowalne (np. trawę, liście, gałązki, obierki), ponieważ można je skosić, zgrabić i spalić albo po prostu przekompostować.
Z drugiej strony śmieciarki, by odebrać nieczystości z każdego domu znajdującego się na terenie sołectwa, muszą pokonywać dużo większe odległości niż w przypadku terenów miejskich.

SMS z przypomnieniem?
Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy gminy będą musieli uiszczać opłaty za odbiór odpadów comiesięcznie (w Związku Natura płaci się kwartalnie). – Chodzi o to, by zachować płynność finansową – wyjaśnia Hanna Majewska.
Z kolei jak poinformował wiceburmistrz Grójca, Jarosław Rupiewicz, planowane jest wdrożenie systemu SMS-owego powiadamiania mieszkańców np. o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności. Papierowy obieg dokumentów mogłoby ograniczyć także wprowadzenie możliwości składania deklaracji za pomocą e-maili. Mówi się też o uruchomieniu portalu dla mieszkańców, gdzie znaleźliby oni np. dane dotyczące swoich zaległości (na wzór internetowych kont klientów u operatorów telefonii komórkowej).

Znaki zapytania
Pod dużym znakiem zapytania stoi natomiast kwestia pojemników na odpady (te, których obecnie używają mieszkańcy, są własnością firmy Tönsmeier). Ratusz jeszcze nie zdecydował, czy koszt ich zakupu poniesie urząd, mieszkańcy, czy może swoje kosze (rzecz jasna nie za darmo) udostępni firma, która wygra przetarg na odbiór śmieci. 
Kolejnymi niewiadomymi są kwestie częstotliwości przyjazdu śmieciarek oraz dostarczania worków na odpady. Jeśli chodzi o worki, rozwiązania są dwa – albo zapewni je firma odbierają śmieci (koszty zostaną wówczas zawarte w ofercie przetargowej), albo – tak jak w gminie Lesznowola – mieszkańcy będą je kupować na własną rękę.
Urząd nie wyklucza również utworzenia w dalszej przyszłości własnej komunalnej, która zajmowałoby się odbiorem śmieci. Przedsiębiorstwo to mogłoby również odpowiadać za oczyszczanie i odśnieżanie ulic.
Dominik Górecki

Poniżej link do informacji na temat stawek za odbiór odpadów komunalnych, które funkcjonują w gminie Lesznowola w 2019 roku.

https://www.lesznowola.pl/news/slider/oplaty-za-odbior-odpadow-informacja

Czy popierasz propozycję nowego systemu naliczania opłat za odpady komunalne, który będzie uzależniony od zużycia wody?

 

Ile wynosi średnie zużycie wody na osobę w Twoim gospodarstwie?

Ostatnio zmienianywtorek, 19 marzec 2019 12:44
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja