Książki zmieniają lokum

Książki zmieniają  lokum

Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej od stycznia przejmie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu.

W czwartek 11 grudnia w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia przez powiat grójecki gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Podpisania porozumienia dokonali z ramienia powiatu starosta grójecki Krzysztof Ambroziak i wicestarosta Jolanta Sitarek. Gminę Grójec reprezentował burmistrz Dariusz Gwiazda.
Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej przejmie od 1 stycznia Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
Już z końcem ubiegłego roku władze powiatu grójeckiego zapowiadały możliwość połączenia powiatowej biblioteki z miejską książnicą w Grójcu. W ich ocenie ta powiatowa znacznie ustępuje pod względem popularności Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej prowadzonej przez Urząd Gminy i Miasta Grójec. – Być może korzystnym rozwiązaniem byłoby połączenie obu placówek. – zastanawiał się starosta Krzysztof Ambroziak.
Propozycję władz powiatu grójeckiego pozytywnie przyjął burmistrz Grójca, Dariusz Gwiazda. – Zależy nam na dobrej współpracy ze starostwem – tłumaczy włodarz. – Z miejskiej biblioteki korzysta wielu mieszkańców powiatu grójeckiego.
W myśl porozumienia od stycznia na barkach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu spoczywać będzie gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń między bibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, udzielanie bibliotekom gminnym z terenu powiatu grójeckiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru metodycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
Władze powiatu grójeckiego zobowiązały się do przekazania do dnia 2 stycznia wyposażenia biblioteki powiatowej, czyli zestawu komputerowego, księgozbioru oraz regałów. Samorząd będzie także przekazywał raz w miesiącu dotację celową na działalność biblioteki powiatowej. Jej wysokość będzie ustalana w ramach kolejnych porozumień stosownie do środków przewidzianych na ten cel w budżecie powiatu grójeckiego.
Porozumienie zostało zawarte do końca 2024 roku.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja