Sztandarowe potrzeby

Sztandarowe potrzeby

Społeczność szkoły podstawowej w Częstoniewie zbiera pieniądze na sztandar. W maju placówka organizuje uroczystości związane z nadaniem podstawówce imienia świętego Jana Pawła II.

Na 20 maja zaplanowano uroczystości nadania placówce imienia. Patronem podstawówki, decyzją społeczności szkolnej będzie święty Jan Paweł II. Uchwałę zatwierdzającą w tej sprawie podjęli grójeccy radni podczas ubiegłorocznej grudniowej sesji rady miejskiej. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą połączoną z poświęceniem proporca przez biskupa. Potem odbędzie się część oficjalna w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Częstoniewie.
– Chcemy zebranym przybliżyć rys historyczny placówki, a także przedstawić program słowno-muzyczny poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II – mówi Ewa Głowacka, dyrektor placówki.
W związku ze zbliżającymi się uroczystościami, dyrekcja placówki zwróciła się do rady miejskiej w Grójcu z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu sztandaru, którego wykonanie wyceniono na 8 tysięcy złotych.
– Jako przewodniczący rady chciałbym zaapelować do burmistrza, aby znalazł pieniądze – mówił podczas lutowej sesji Karol Biedrzycki. – W poprzednich latach taka właśnie była praktyka. Samorząd sfinansował zakup sztandaru do gimnazjum, a także do podstawówki w Lesznowoli.
Społeczność szkolna musi jednak zorganizować fundusze na proporzec we własnym zakresie. Zdaniem burmistrza Grójca, Dariusza Gwiazdy, w momencie, gdy społeczność zaangażuje się w kupno sztandaru, wtedy będzie go bardziej szanować.
– Ja chętnie zadeklaruję 100 zł na zakup sztandaru z własnej kieszeni – mówił podczas obrad Dariusz Gwiazda – Apeluję do pozostałych radnych aby również zaangażowali się w jego sfinansowanie. W podobnej sytuacji jest szkoła w Bikówku, która także w tym roku organizuje uroczystości nadania imienia placówce. Oni także gromadzą fundusze we własnym zakresie.
Wkład w zakup sztandaru zadeklarowali także inni radni rady miejskiej w Grójcu.
W ocenie dyrekcji podstawówki w Częstoniewie, do placówki uczęszczają dzieci z ubogich rodzin, które niejednokrotnie korzystają z wsparcia pomocy społecznej, więc nie zamierza obarczać ich kosztami zakupu sztandaru.
– Do tej pory sztandar finansowany był przez burmistrza – mówiła – Nie wyobrażam sobie, by rodzice robili składki na ten cel, bo wiem w jakiej są sytuacji materialnej.
W związku z tym szkoła w Częstoniewie uruchomił zbiórkę na rzecz zakupu sztandaru. Zwraca się z prośbą o wsparcie do instytucji, firm oraz osób prywatnych. Pieniądze można wpłacać na konto rady rodziców przy PSP w Częstoniewie, nr konta 30 9291 0001 0082 5472 2000 0010.
Obecnie w szkole uczy się 93 dzieci.


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja