Po ścieżkach historii

Po ścieżkach historii

Religijno-patriotyczna uroczystość w Belsku Dużym z okazji nadania nazw rondu i ulicy.

29 lipca 2018 roku to ważna data dla gminy Belsk Duży. Tego dnia rondo w centrum stolicy gminy uroczyście otrzymało nazwę Ronda Powstańców Styczniowych. Z kolei drogę prowadzącą z Belska Dużego w kierunku Małej Wsi mianowano ulicą ks. Zdzisława Lubomirskiego.

„Wielka godzina”
Uroczystość rozpoczęła Zofia Kempkowska, która nieco przybliżyła postać księcia Zdzisława Lubomirskiego (1865 – 1943), prezydenta Warszawy, członka rady regencyjnej, właściciela dóbr w Małej Wsi, jednego z najwybitniejszych polskich działaczy niepodległościowych. Był inicjatorem słynnej deklaracji niepodległości. Zaczynała się ona od słów: „Wielka godzina, na która cały naród polski czekał, już wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości”.

Znać przeszłość
Po odczycie przyszedł czas na mszę świętą w kościele parafialnym w Belsku Dużym. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy warszawski ksiądz Michał Janocha, a asystę honorową pełnili uczniowie, harcerze oraz strażacy ochotnicy. – Powstanie styczniowe po ludzku było klęską. Ale gdy patrzymy na nie z perspektywy 150 lat, widzimy, jak było ważne dla całej naszej przyszłości. Przejeżdżając obok ronda powstańców styczniowych, wchodzimy na ścieżki naszej historii, która jest częścią nas. Żeby człowiek mógł w pełnej głębi przeżywać teraźniejszość, musi znać swoją przeszłość. A dziś patrzymy na nią pod kątem rocznicy 100-lecia niepodległości – przemawiał biskup do wiernych podczas homilii.
Gdy msza święta dobiegła końca, uczestnicy uroczystości przeszli pod grób księcia Zdzisława Lubomirskiego, który znajduje się za belskim kościołem. Kwiaty temu wielkiemu orędownikowi polskich dążeń niepodległościowych złożyli: marszałek senatu Stanisław Karczewski, radni sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak i Zbigniew Gołąbek, radni powiatu grójeckiego, przedstawiciele samorządu Belska Dużego, przedstawiciele Fundacji Książąt Lubomirskich, delegacje placówek oświatowych z gminy Belsk Duży, a także harcerze ze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Tworzyć historię
Kolejna część uroczystości odbyła się już u zbiegu ulicy księcia Zdzisława Lubomirskiego oraz Ronda im. Powstańców Styczniowych. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i powitaniu uczestników uroczystości, wśród których znaleźli się także potomkowie księcia Lubomirskiego, nadszedł czas na odczytanie uchwał rady gminy Belsk Duży w sprawie nadania nazw rondu i ulicy.
– Bardzo się cieszę, że w całej Polsce odbywa się tak wiele uroczystości. To wyrażanie radości i wdzięczności. Radości z tego, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość i radość z tego, że Polska jest suwerenna, wolna, że pięknie się rozwija, że pięknieje, że przybywa tak ważnych miejsc jak to rondo – mówił do zgromadzonych marszałek senatu Stanisław Karczewski.
– Mam nadzieję, że ci, co będą przejeżdżać przez to rondo, pomną sobie na tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Ale mam nadzieję również, że będą na tyle roztropni, by rządzić naszym krajem tak, aby Polacy już więcej nie musieli ginąć, walcząc o wolność. Potrzebni nam są żywi bohaterowie – przemawiał Leszek Przybytniak.
– Spotkaliśmy się tu, by naszą historię tworzyć. I wasza obecność jest dowodem na to, że historię tworzymy, że patriotyzm nie jest pustym słowem odmienianym na wiele sposobów – powiedział podczas uroczystości wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski.
Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wypuszczenie ku niebu biało-czerwonych balonów.

Patriotyczne atrakcje
Na uczestników patriotycznego święta w parku przy urzędzie gminy czekały atrakcje m. in. w postaci pokazu musztry i władania bronią w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego. Można było również skosztować wojskowej grochówki.
Z kolei o godzinie 15..00 w pałacu w Małej Wsi odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Książe Zdzisław Lubomirski (1865-1943). Zapomniany współtwórca niepodległości”. Temu wydarzeniu towarzyszył odczyt cenionego regionalisty dr. Remigiusza Matyjasa.
Galeria zdjęć z wydarzenia na www.jablonka.info.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja