Urząd bez barier

Urząd bez barier

Urząd Gminy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Belski magistrat jest w pełni gotowy, by komfortowo obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami. We współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Fundacją Polska Bez Barier zrealizował projekt „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
W ramach projektu dostosowano stronę internetową samorządu do standardu WCAG 2.0, przeszkolono pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kadr Urzędu Gminy w Polskim Związku Niewidomych na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Efektami działań jest również odpowiednia ilość miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przy Urzędzie Gminy, na belskich parkingach przy gimnazjum oraz przy szkole podstawowej, a także parkingu gminnym w centrum miejscowości przy ulicy Modrzewiowej.
W dziale odpowiedzialnym za wydawanie dowodów osobistych osoby niewidome mogą skorzystać z instrukcji wydawania dowodów w alfabecie Braille’a oraz typoskopu (czarna ramka, pozwalająca utrzymać wzrok na odpowiedniej linijce tekstu). Urządzenie otrzymał także dział podatkowy urzędu i GOPS. Na stronie internetowej urzędu i GOPS rozszerzono ilość informacji oraz publikacji przydatnych osobom z niepełnosprawnościami.
– Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie przyniesie niewymierny skutek, jakim będzie podniesienie komfortu życia osób niepełnosprawnych czy poszerzenie naszego poziomu wiedzy w kontekście pomocy tym osobom –  wójt Władysław Piątkowski.
ET/POK

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja