Na zielono i z nową drogą

Na zielono i z nową drogą

Jeżeli tylko pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy budowie niewielkiego, lecz ważnego odcinka drogi, który połączy ulicę Kozietulskiego z rondem w Belsku Dużym.

Budowa wspomnianego łącznika, której towarzyszyć będzie rewitalizacja centrum Belska Dużego, to największe gminne inwestycje zaplanowane na 2019 rok. Szacuje się, że realizacja zadań będzie kosztować około 1,5 – 1,6 mln zł.

Najpierw rozbiórka
By jednak zadanie mogło się rozpocząć, konieczne jest wyburzenie domu mieszkalnego stojącego w miejscu, gdzie planowana jest budowa łącznika. Póki co budynek wciąż jednak jest zasiedlony. – W listopadzie lokatorzy powinni opuścić mieszkania. Taki termin jest bowiem określony w Zezwoleniu Realizacji Inwestycji Drogowej wydanym przez starostwo. Mieszkańcy otrzymają odszkodowanie w kwocie określonej przez starostę – informuje wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski. 
Gdy już budynek opustoszeje, nic nie stanie na przeszkodzie, by rozpocząć prace rozbiórkowe. Gmina posiada już bowiem odpowiednie pozwolenie na wyburzenie obiektu. A już po usunięciu obiektu – jeśli tylko pogoda będzie odpowiednia – wykonawca przystąpi do prac ziemnych przygotowujących teren pod budowę łącznika, który będzie miał długość 90 metrów.
Po wybudowaniu drogi obecny wyjazd z ulicy Kozietulskiego na drogę wojewódzką numer 728 zostanie zaślepiony. 

Zielone centrum
Poza budową łącznika gmina zamierza w przyszłym roku przeprowadzić dalsze prace rewitalizacyjne w centrum Belska Dużego. Na obszarze pomiędzy urzędem gminy a drogą nr 728 powstaną chodniki, ścieżki spacerowe, prawdopodobnie zostaną też ustawione ławeczki. Istniejąca koncepcja zakłada również m. in. posadzenie drzew oraz urządzenie rabatów kwiatowych. Wciąż nie zapadła decyzja odnośnie tego, jakie gatunki roślin ozdobią centrum Belska Dużego. W tamtejszym urzędzie od osób odpowiedzialnych za realizację zadania usłyszeliśmy, że będą one dobrane pod kątem klimatu oraz stanowiska.
Urząd poczynił już pewne kroki przygotowujące do realizacji inwestycji. Mowa przede wszystkim o odprowadzeniu wody z całego terenu objętego pracami do kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej.
Przypuszczalnie rewitalizacja rozpocznie się już po zamknięciu budowy łącznika. Harmonogram prac przewiduje zakończenie robót przed nastaniem sezonu zimowego 2019-2020. 
Przypomnijmy, że pierwszy etap inwestycji gmina zrealizowała w 2017 roku. Powstały wówczas miejsca parkingowe przed Urzędem Gminy, nowy chodnik. Pojawiły się również elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja