Od zbiornika do łącznika

Od zbiornika do łącznika

Belscy radni ustalili budżet gminy na 2019 rok.

Uchwała budżetowa, którą radni przyjęli 28 grudnia, zakłada, że w 2019 do gminnej kasy wpłynie 30,1 mln zł. Po stronie wydatków zapisano natomiast kwotę 31,48 mln zł. Różnicę między dochodami a rozchodami ma pokryć ewentualna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (WFOŚiGW). Otrzymane w ten sposób środki gmina chciałaby spożytkować na budowę kanalizacji w Jarochach i Anielinie. – Zrealizujemy tę inwestycję, jeżeli będą nabory na środki zewnętrzne – zaznacza wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski.

Zapobiec spadkom ciśnienia
Wśród innych planów inwestycyjnych jest także położenie nakładki asfaltowej na ul. Parkowej w Belsku Dużym, I etap budowy drogi gminnej w Lewiczynie (w kierunku Zaborówka), a także zakup kilku działek o łącznej powierzchni 501 metrów kwadratowych w Belsku Dużym.
Bardzo poważnym i kosztownym zadaniem będzie budowa zbiornika na wodę o pojemności 1000 metrów sześciennych wraz ze studzienką neutralizacyjną. Obiekt zostanie umiejscowiony przy stacji uzdatniania wody w Łęczeszycach. Na zadanie samorząd Belska Dużego zarezerwował ponad 1,5 mln zł. – Taki zbiornik zapobiegnie spadkom ciśnienia wody, które występują zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy jest susza – wyjaśnia wójt.
Gmina bardzo poważnie myśli również o dalszej rewitalizacji centrum Belska Dużego. Najpierw jednak samorząd chce wybudować odcinek drogi, którą połączy ulicę Kozietulskiego z rondem w Belsku Dużym. W dalszej kolejności na obszarze pomiędzy urzędem gminy a drogą nr 728 mają powstać chodniki, ścieżki spacerowe, prawdopodobnie zostaną też ustawione ławeczki. Istniejąca koncepcja zakłada również m. in. posadzenie drzew oraz urządzenie rabatów kwiatowych.

8,2 mln zł z nieruchomości
Na pewno bardzo ważnym elementem w rubryce „dochody” są wpływy z podatku od nieruchomości. Gmina z tego tytułu spodziewa się otrzymać 8,2 mln zł. Głównym płatnikiem tej daniny jest firma Ferrero, posiadająca potężny zakład produkcyjny w Belsku Dużym.
Gminną kasę zasilą też w niemałym stopniu wpływy z innych podatków: rolnego (1,2 mln zł) czy od środków transportowych (600 tys. zł). 4,42 mln zł to z kolei przychody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosą zaś 7,68 mln zł.
Przeszło 12 mln zł będzie gminę kosztować utrzymanie szkół. Natomiast na administrację publiczne samorząd przeznaczy 4,3 mln zł. Kolejne 5,5 mln zł to wydatki na świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Niemało, bo prawie 1,1 mln zł, pochłoną zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dominik Górecki

Ostatnio zmienianywtorek, 08 styczeń 2019 12:12
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja