145 tysięcy dotacji

145 tysięcy dotacji

Wójt Władysław Piątkowski oraz skarbnik Hanna Grotek 24 maja w Radomiu podpisali umowę na dotację o wartości 145 000 zł w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowana inwestycja to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort życia.

Podczas ceremonii podpisania umów na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 160127W w miejscowości Lewiczyn”, zarząd województwa mazowieckiego reprezentowali Wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor Radosław Rybicki z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM w Warszawie.
Wyczekiwana przez mieszkańców Lewiczyna inwestycja o wartości 339 590 zł ma być zrealizowana do końca czerwca 2019 roku. Zakres prac obejmuje budowę nowej drogi: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 670 m i pow. 3 350 m2, położenie podbudowy, wykonanie poboczy z kruszywa i oznakowania drogowego. Jej wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja