Przywracając pamięć

Przywracając pamięć

Gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar II wojny światowej oraz w intencji pokoju. Msza w kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym była celebrowana przez ks. proboszcza Jarosława Siuchtę, z udziałem wojskowej asysty honorowej 1. Ośrodka Radioelektronicznego, pocztów sztandarowych gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Uczestniczyli w nich Minister Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Rady Ministrów, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, przedstawicielka Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Weronika Piwarska, radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, wicestarosta powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek oraz radni powiatowi Adam Balcerowicz i Adolf Maciak, wójt Władysław Piątkowski, przewodniczący rady gminy Belsk Duży Bogusław Sikorski oraz radni gminni, ppłk Piotr Janicki zastępca dowódcy 1 Ośrodka Radioelektronicznego, przedstawiciel dowódcy 61 Batalionu Lekkiej Piechoty, dyrektorzy jednostek gminnych, sołtysi, kombatanci, przedstawiciele duchowieństwa, miejscowego biznesu, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy Belsk Duży. Gośćmi specjalnymi była rodzina poległego strzelca Jana Machnika.
Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie mogiły żołnierzy poległych i pochowanych w dniu 8 września 1939 roku z 44 Pułku Piechoty 13 Dywizji Piechoty, która znajduje się na cmentarzu rzymskokatolickim w Belsku Dużym. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnie odśpiewanego hymnu państwowego. Przewodniczący rady gminy Bogusław Sikorski powitał wszystkich przybyłych gości i mieszkańców.
Potem wysłuchano listu od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i przemówień okolicznościowych wygłoszonych przez zaproszonych gości. Wyremontowaną mogiłę poległych żołnierzy odsłonili wspólnie Minister Marek Suski, wójt Władysław Piątkowski oraz wnuk poległego strzelca Jana Machnika – Józef Machnik.
Po poświęceniu mogiły mjr Roman Fijałkowski odczytał Apel Pamięci, po którym oddano trzy salwy honorowe, złożono wieńce. Wójt Władysław Piątkowski podziękował wszystkim za przybycie, podkreślał, że patriotyzmem jest obecność w tym miejscu, trzeba pamiętać o tych dzięki którym tę Polskę mamy. 
W auli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym na zakończenie uroczystości z wykładem „Wrzesień 1939 roku w grójeckiem” wystąpił dr Remigiusz Matyjas. Historyk podkreślał, jak wielkim ciosem i zaskoczeniem był wybuch wojny i jak bardzo różnie mieszkańcy grójecczyzny na nie reagowali. Końcowym akcentem obchodów był krótki program artystyczny w rocznicę wybuchu II wojny światowej z którym wystąpili uczniowie tutejszej szkoły prezentując wiersze i piosenki.
Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Wójt Gminy Belsk Duży pragnie podziękować za uświetnienie uroczystości poprzez udział wszystkich zaproszonych gości i instytucji w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wspieranie patriotycznych działań podejmowanych przez Gminę Belsk Duży. Dzięki Państwa wsparciu impreza ta stała się uroczystością wyjątkową. W szczególności słowa podziękowania pragnę skierować do 1 Ośrodka Radioelektronicznego, Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, dr Remigiusza Matyjasa oraz społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym.

Pragniemy poinformować, iż remont zbiorowej mogiły żołnierzy 44 PP 13 DP poległych w dniu 8 września 1939 roku wraz z poprawieniem i uzupełnieniem nazwisk poległych został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za projekt i wykonanie mogiły odpowiedzialna była firma Aristone S.C. z Nowego Targu.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja