Podziękowali za trud edukacji

Podziękowali za trud edukacji

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej w belskich szkołach odbyły się uroczyste apele szkolne. Z tej okazji wójt Władysław Piątkowski nagrodził dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z gminy Belsk Duży. Nagrody w imieniu włodarza gminy wręczała sekretarz Renata Ostatek.

Nagrody w tym dniu otrzymali dyrektor Justyna Błońska z PSP im. UNICEF w Lewiczynie oraz panie dyrektor z PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym: dyrektor Teresa Bogdańska oraz wicedyrektorki: Monika Kapciak i Ewa Szewczyk, a także nauczycielka łęczeszyckiej podstawówki Wiesława Adamczyk.
Podziękowania za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy, składała na ręce dyrektorów szkół, dyrektor GZOPO Maria Walewska-Żółcik. W uroczystościach wzięli także udział wiceprzewodniczący rady gminy Belsk Duży Zbigniew Byrski, przewodnicząca komisji oświaty Ewa Łubińska, radni Stanisława Sokołowska i Grzegorz Janota, skarbnik Hanna Grotek, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkół, duchowni, przedstawiciele Rad Rodziców i organizacji pozarządowych oraz rodzice.
Szczególnie zasłużeni pracownicy i nauczyciele otrzymali z rąk dyrektorów szkół w tym dniu nagrody dyrektora. Nagrodzeni otrzymali te prestiżowe wyróżnienia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Ten dzień był także okazją pasowania na pierwszaka uczniów PSP im. UNICEF w Lewiczynie i PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeczycach. Najmłodsi otrzymali w tym dniu symbole swoich szkół i składali przysięgę na szkolne sztandary.
W belskiej podstawówce uczniowie przygotowali w tym dniu pełną niespodzianek galę „oskarową”, gdzie nominowani oprócz symbolicznej nagrody i pamiątkowej sesji zdjęciowej byli gorąco oklaskiwani przez całą szkolną społeczność. Jedne z największych braw otrzymały panie nominowane w kategorii „Stołówkowa Marta Gessler”.
E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja