Podatkowe korekty

Podatkowe korekty

Znamy już stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały mieszkańców gminy Belsk Duży w przyszłym roku.

Niemal wszystkie stawki podatków od środków transportowych pozostaną na tym samym poziomie co w bieżącym roku. Nie zmieni się na przykład opłata od auta ciężarowego ważącego między 9 a 12 ton. Nadal będzie ona wynosić 1600 zł.
Nieco więcej zapłacą jedynie właściciele autobusów oraz ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton. Stawkę dla tej drugiej grupy pojazdów radni podnieśli z 1944,76 zł na 1979,77 zł.
Nieznacznie wyższe będą niektóre stawki podatku od nieruchomości. Za 1 metr kwadratowy gruntu zajętego pod działalność gospodarczą przedsiębiorca zapłaci 95 gr, czyli o 2 grosze więcej niż dotychczas. Z kolei wysokość podatku od takiej samej powierzchni budynku, w którym funkcjonuje firma, radni ustalili na poziomie 23,90 zł (obecnie 23,47 zł).
O 2 grosze, z 79 groszy na 81 groszy, wzrosła stawka podatku od powierzchni budynków mieszkalnych.
– Te bardzo niewielkie korekty stawek wynikają z dwóch rzeczy: wskaźnika inflacji oraz liczby planowanych inwestycji, na które będą potrzebne środki – mówi Bogusław Sikorski, przewodniczący rady gminy Belsk Duży.
Stawki podatku transportowego oraz od nieruchomości belscy radni przyjęli jednogłośnie podczas sesji, która odbyła się 30 października.
Radni nie zdecydowali się natomiast na obniżenie wymiaru podatku rolnego i przyjęli go na takim poziomie, jak wynika z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy). Oznacza to, że podatek rolny wyniesie w 2020 roku 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych lub 292,30 zł od 1 ha pozostałych gruntów.
Podatek rolny w 2020 roku będzie zatem wyższy niż w 2019 roku o niecałe 8%.

Ostatnio zmienianyśroda, 20 listopad 2019 12:46
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja