Blisko 0,7 mln od samorządu Mazowsza

Blisko 0,7 mln od samorządu Mazowsza

W piątek, 26 czerwca, wójt Władysław Piątkowski oraz skarbnik Hanna Grotek wzięli udział w uroczystym podpisaniu umów w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie.

Podpisano aż osiem umów na dotacje ze środków Mazowsza. W ramach programu na „Budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji” belski samorząd uzyskał dofinansowanie w kwocie 391 000 zł na „Renowację stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały”. W ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” dofinansowana zostanie przebudowa drogi Lewiczyn – Zaborówek w kwocie 175 000 zł. W ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w całości zostanie sfinansowany projekt „Innowacyjna pracownia językowa w PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach”. Tu za kwotę 64 000 zł zakupione zostaną laptopy, tablety, monitor interaktywny, słuchawki i kamerki do wideokonferencji.
Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzyma pięć inwestycji w sołectwach gminy Belsk Duży. Aktywne sołectwa z naszej gminy na realizację projektów służących lokalnej społeczności dostaną dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Środki te będą przeznaczone na: budowę placu zabaw przy strażnicy OSP Wola Łęczeszycka, budowę altany rekreacyjnej przy boisku sołeckim w Borutach, budowę siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie, budowę altany rekreacyjnej przy strażnicy OSP Wólka Łęczeszycka oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Starowiejskiej.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja