Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w ZSP w Jasieńcu

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w ZSP w Jasieńcu

„Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,

drży powietrze po ich śmigłym zniku.

Wakacje, panie profesorze!”

Julian Przyboś

Szanowni Państwo! Drodzy  Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie! 

Tymi słowami rozpoczęła uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 pani Dorota Nowak-Michałowska, dyrektor ZSP w Jasieńcu, kierując je do zgromadzonych osób na hali gimnastycznej w dniu 23 czerwca 2017r. Tym samym rok szkolny 2016/2017 wpisał się w kolejne karty historii naszej szkoły,  szkoły z 70-letnią tradycją.  Pani dyrektor gorąco przywitała gości przybyłych na uroczystość: Ks. Jarosława Sawickiego wikariusza Parafii Jasieniec, panią Weronikę Piwarską reprezentującą Marszałka Senatu  RP pana Stanisława Karczewskiego, pana Władysława  Kumorka Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego, pana Tomasza Podhoreckiego Sekretarza Gminy Jasieniec, panią dr hab. .inż. Elżbietę Sałatę profesora nadzwyczajnego  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczno w Radomiu, pana Dariusza Dylickiego,  prezesa Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, pana Zbigniewa Getlera -Kierownika Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu, panią Marzannę Skoczek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,  pana Tomasza Wawrzyniaka Specjalistę  ds. prewencji KRUS w Grójcu, pana Jakuba Korczaka Dyrektora Firmy POLSAD w Grójcu, pana Janusza Miecznika – specjalistę firmy Agrosimex, panią Hannę Drążkiewicz – Przewodniczącą Rady Rodziców i wszystkich rodziców obecnych na uroczystości.

Uroczystość  zakończenia roku to czas na podsumowanie osiągnięć szkoły, osiągnięć, bez których szkoła nie istniałaby w środowisku lokalnym, czy nawet krajowym, osiągnięć będących zwieńczeniem  pracy całej społeczności szkoły a więc uczniów, nauczycieli, pracowników  i rodziców. Pani dyrektor przypomniała pokrótce najważniejsze osiągnięcia i chwile, które zostały zapisane na kolejnych kartach historii naszej szkoły. W mijającym roku szkolnym  młodzież   naszej szkoły  uczestniczyła  w  Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejetości Rolniczych , ,w Olimpiadzie Wiedzy o ZUSie, konkursie organizowanym przez PIP, w Akademii Przedsiębiorczości, w konkursie Żołnierze Wyklęci Walka o Pamięć i Cześć.  

W Akademii Przedsiębiorczości, Natalia Głowacka, uczennica klasy III technikum agrobiznesu zdobyła indeks na SGGW i uplasowała się na II miejscu w kraju. 

W Konkursie Talentowisko organizowanym przez Banki Spółdzielcze i grupę BPS,  uczniowie Klasy III technikum informatycznego: Damian Piwowarski, Radosław Tkaczyk, Piotr Szulczyk zajęli pierwsze miejsce w regionie mazowieckim, a na etapie ogólnopolskim II miejsce w kraju, otrzymując wysokie nagrody pieniężne. 

 Filip Polubiec z I klasy i Mateusz Sieradzki z II klasy liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w finałowym konkursie w Gdyni Dwa oblicza Pułaskiego. Karol Lech uczeń klasy III technikum żywienia uczestniczył w ogólnopolskim konkursie Mistrz gotowania, a jego młodsza o rok koleżanka z bloku żywienia, Paulina Sijka znalazła się wśród 10 najlepszych uczniów w kraju uczestnicząc w konkursie Zielonej Budki na deser lodowy. Karolina Płatek zajmowała czołowe miejsca w konkursach muzycznych. W rankingu IT szkoła zajęła 10 miejsce w województwie mazowieckim. 

Życie szkolne to nie tylko konkursy to również włączanie się społeczności szkolnej  w akcje charytatywne Podaruj innym dni, SOS GŁÓD czy praca na rzecz szkolnego wolontariatu Pomocna Dłoń. Świadectwem zaangażowania uczniów jest uzyskany przez szkołę certyfikat Szkoły Wolontariatu. 

Rok szkolny 2016/2017 to również rok wytężonej współpracy ze środowiskiem lokalnym. W pierwszym półroczu nauki realizowaliśmy w szkole projekt Mam bzika na punkcie zdrowego odżywiania w ramach ogólnopolskiego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich projektach PoczytajMy, Szkoła Wolontariatu, IT Szkoła. 

Pani dyrektor podkreśliła, że to nasza szkoła była organizatorem wielu olimpiad i konkursów na szczeblu powiatowym dla młodzieży z powiatu grójeckiego a nasi uczniowie zajmowali w nich czołowe miejsca - Powiat grójecki moja mała ojczyzna, Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, Olimpiady wojskowo-patriotycznej.  To uczniowie naszej szkoły stawali na podium w licznych zawodach sportowych oraz olimpiadach

 z języka niemieckiego i angielskiego. We wrześniu gościliśmy grupę wolontariuszy z 20 krajów Europy w ramach programu Europamobil, gdzie młodzież doskonale posługiwała się językami obcymi. W marcu społeczność szkoły uczestniczyła w warsztatach medialnych poznając praktyczny sposób tworzenia audycji telewizyjnych i radiowych. To w naszej szkole na stałe wpisały się  i odbyły duże uroczystości powiatowe: VII  edycja  Koncertu Pieśni Sakralnych w Hołdzie Janowi Pawłowi II, program Katyń ocalić od zapomnienia  oraz Dzień Matki i Ojca, Wigilia szkolna, konferencja truskawkowa. Uczniowie z technikum żywienia wraz z nauczycielami  przygotowywali poczęstunki i obsługiwali liczne uroczystości w powiecie grójeckim. Fakt ten świadczy o wielkich umiejętnościach praktycznych naszych uczniów, zaufaniu środowiska lokalnego i dobrej opinii pracodawców, którzy naszych absolwentów awansują na szefów kuchni.  Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu działa Akademia Cisco w ramach, której uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje potwierdzone uzyskiwanymi certyfikatami. W tym roku przy szkole powstało centrum pszczoły murarki, a przy współpracy z firmą Polsad Kubota  w naszej szkole organizowane są pokazy maszyn i urządzeń rolniczych, które cieszą się dużym zainteresowanie nie tylko młodzieży naszej szkoły, ale również mieszkańców Gminy Jasieniec. 

Bogactwo podejmowanych inicjatyw nie omija licznych wycieczkach szkolnych, podczas których uczniowie uczestniczyli w targach i pokazach zawodowych, zwiedzali zabytki powiatu grójeckiego, uczestniczyli 

w spływie kajakowym rzeką Pilicą, czy poznawali cudne zakątki Polski. Mijający rok szkolny to również czas bardzo dobrej współpracy z Parafią Jasieniec, Urzędem Gminy w Jasieńcu, Bankami  BS w Jasieńcu , PKO w Grójcu,  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,  z firmami i  uczelniami, które objęły patronat nad naszymi kierunkami kształcenia, a więc: Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym  w Radomiu, z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższa Szkołą Reklamy w Warszawie,  z firmą POLSAD KUBOTA Jakub Korczak w Grójcu, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Intermarche w Grójcu, FERRERO w Belsku Dużym .

Pani dyrektor przedstawiła również nazwiska uczniów, zdolnych, pracowitych i  nagrodzonych stypendiami. Wniosek o Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostanie złożony dla Karola Kotyńskiego  który uzyskał  średnią ocen 5,19 oraz Pawła Biernackiego ze średnią ocen  4,91.  Dla  uczniów: Kołdry Bartłomieja, Jędruch Moniki,  Pietrusiak Weroniki, Krasowskiej Weroniki, Olaka Mateusza, Grochowskiego Kamila, Kapusty Adama, Galej Moniki, Pietrzaka Kamila, Biernackiej Zuzanny, Drążkiewicza Łukasza, Głowackiej Natalii, Traczyka Radosława, Piwowarskiego Damiana zostaną złożone wnioski o stypendium Starosty Grójeckiego. Uczniowie uzyskali średnią ocen powyżej 4,6. Stypendium szkolne otrzymają: Nowajczyk Kacper, Kacper Zelman, Karina Młoźniak, a stypendium sportowe zostało przyznane Dominikowi Kozińskiemu.

Świadectwem wiarygodności słów i działań szkoły stały się wręczone nagrody rzeczowe, podziękowania i gesty uznania. Dla Kariny Młoźniak, Emila Walczaka, Dominika Misiek przez pana Tomasza Wawrzyniaka, specjalistę  ds. prewencji KRUS w Grójcu w ramach konkursu organizowanego przez KRUS w Grójcu oraz dla najlepszych uczniów z   klasy I technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przez pana Zbigniewa Getlera kierownika Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu.  Na ręce pani dyrektor zostało podarowane wyróżnienie przez Damiana Piwowarskiego mające przypominać o osiągnieciach młodzieży w ramach konkursu Talentowisko. Sekretarz Gminy Jasieniec, pan Tomasz Podhorecki w imieniu Pana Marka Pietrzaka Wójta Gminy Jasieniec podziękował   nauczycielom bloku żywienia  za współpracę i pomoc w organizowaniu przedsięwzięć lokalnych oraz  wręczył sprzęt  agd  ufundowany dla technikum żywienia.

 

Następnie pani dyrektor i wicedyrektor wręczyli nagrody książkowe, dyplomy i podziękowania dla uczniów klas pierwszych i drugich za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, wzorowego zachowania, zaangażowania w życie klasy i szkoły, 100 % frekwencję. Miło było patrzeć na odbierających nagrody uczniów, a ich mina i postawa świadczyła o dobrze wykonanej pracy przez 10 miesięcy nauki. 

Listy gratulacyjne otrzymali również Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnia ocen powyżej 4,0.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów, olimpiad czy zawodów sportowych, integrowali klasę poprzez udział w wigilii czy tworzeniu ogródka wypoczynkowego. Wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom, rodzicom za  trud  i  efektywną  pracę.  Podziękowała za zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie, za uśmiech i przyjazny gest, za dobre słowo. Słowa podziękowania zostały także skierowane ku Panu Staroście, pracownikom i radnym powiatowym, przedstawicielom instytucji współpracujących ze szkołą, Rodzicom Pani dyrektor podziękowała za współpracę, wsparcie  finansowe oraz pamięć o naszej szkole i pomoc w wychowywaniu młodzieży. Podkreśliła, że dzięki tej efektywnej pracy całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, dzięki tej atmosferze, która sami tworzymy, dzięki  wspólnemu zrozumieniu i otwartości możliwe jest osiągnięcie tak wielu sukcesów w jednym roku szkolnym. To dzięki tak zaangażowanej społeczności szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku, wzbudza zachwyt i pochwały, a absolwenci oraz znajomi bardzo często do niej wracają. Swoje słowa skierowała także w stronę uczniów: Drodzy uczniowie! Bądźcie dumni z sukcesów, jakie osiągnęliście realizując swoje pasje. Z wiedzą  i umiejętnościami  jakie tu  zdobędziecie  będziecie chlubą każdej społeczności, w której się znajdziecie. – Tak, jak dziś  jesteście chlubą naszej szkoły. Nie marnujcie swoich już odkrytych talentów. Rozwijajcie je, czerpiąc  z tego faktu wiele radości i satysfakcji.

Głos zabrali również zaproszeni goście: pan Władysław Kumorek ,  prof. Elżbieta Sałata  , pan Dariusz Dylicki dziękując za współpracę. Potwierdzili, ze w tej szkole panuje ta wyjątkowa atmosfera, że szkoła rozwija się  z roku na rok, ze szkoła ma swój charakter i klimat z którego jest znana. Gratulując sukcesów uczniom, dyrekcji i nauczycielom oraz życzyli cudownych wakacji i zasłużonego odpoczynku.   

Wszystko ma swój czas… niestety uroczystość zakończenia roku to nie tylko czas nagradzania, podziękowania i radości, ale  również czas pożegnania księdza Jarosława, nauczyciela, współpracownika, przyjaciela młodzieży i pracowników szkoły, który swoją posługę kapłańską od września 2017 r. będzie pełnił w innej parafii. Pani dyrektor, nauczyciele, młodzież oficjalnie podziękowali księdzu Jarosławowi, łamiącym się głosem, za czas spędzony w murach naszej placówki, za słowa otuchy i krytyki, za żart i refleksję, za po prostu bycie przyjacielem szkoły. Nie zabrakło łez i chwil wzruszenia, które podkreśliła piosenka pt. Kołysanka z repertuaru zespołu Dżem, dedykowana księdzu a zaśpiewana przez Aleksandrę Sybilską.

Ostatnim etapem uroczystości był występ uczniów klasy pierwszej technikum informatycznego. Młodzież  pod kierunkiem wychowawczyni, pani Agnieszki Celejewskiej, przygotowała część artystyczną apelu. Była to muzyczna opowieść o naszej szkole pt.  Fakty i mity w ZSP Jasieniec. W sposób humorystyczny przedstawiła perypetie uczniów klasy pierwszej rozpoczynających naukę w nowej szkole. Wykorzystując fragmenty odpowiednich piosenek uczniowie pokazywali, jakie dylematy im towarzyszyły pierwszego dnia w szkole oraz podczas spotkań z dyrekcją, panią pedagog. Młodzież odegrała swoje wzloty i upadki na lekcjach języka polskiego, historii, języka niemieckiego, języka angielskiego, wychowania fizycznego, matematyki, religii, geografii oraz lekcjach wychowawczych. Wystąpienie Moniki Galej i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, złożenie życzeń słonecznych, bezpiecznych wakacji oraz  realizacji  najskrytszych wakacyjnych marzeń było ostatnim etapem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w murach ZSP w Jasieńcu. 

 mgr Aneta Lewandowska

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 29 czerwiec 2017 10:22
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja