Jubileuszowe spotkanie „Strefy Ekonomicznej w ZSP Jasieniec”

Jubileuszowe spotkanie „Strefy Ekonomicznej w ZSP Jasieniec”

Coroczna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości organizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu  przyciąga młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego zainteresowaną tematyką przedsiębiorczości i ekonomii.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości, w której będą budować naszą gospodarkę narodową.
X edycja Olimpiady zgromadzała kolejnych uczniów uzdolnionych ekonomicznie.
W Olimpiadzie brali udział :
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec w Grójcu:
Kamil Szymczak, Aleksandra Sierakowska, Katarzyna Kwiatkowska, Natalia Grochal
Cezary Skorupski wraz z opiekunem Panią Joanną Giedyk
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu: Hubert Korczak, Piotr Olak,  Weronika Krakowiak, Angelika Sztyber wraz z opiekunem Panią Urszulą Celejewską
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku lotnictwa Myśliwskiego  „Warszawa” w Warce: Adrian Gryczka, Kamil Smogur, Krzysztof Kapusta, Weroniki Skr zypc zak, Marek Bojarski wraz z opiekunem Panią Hanną RejchardCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: Mateusz Horosz, Aleksandra Krzyżanowska, Paulina Kępka  wraz z opiekunem Panią Marią KocewiakZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu : Łukasz Drążkiewicz, Natalia Głowacka, Bartłomiej Kołdra, Weronika Krasowska wraz z koordynatorkami Olimpiady Panią Renatą Zwolińską i Anną Górecką.

Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości daje młodym ludziom możliwość rywalizacji, motywuje do pracy oraz inspiruje do kreatywnego myślenia. Stwarza możliwość spotkania uczniów oraz nauczycieli z Powiatu Grójeckiego zainteresowanych przedsiębiorczością  oraz twórczej konfrontacji posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Spośród uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych do wąskiego grona reprezentantów poszczególnych szkół, miejsca w finale mogło otrzymać tylko pięciu z nich. Rywalizacja była jak zwykle zacięta a pytania trudne, opracowane pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas zmagań konkursowych uczniowie musieli uporać się z 40 pytaniami.
W oczekiwaniu na wyniki Olimpiady młodzież skorzystała z przygotowanego dla nich bufetu. Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowali ,jak co roku dla uczestników Olimpiady  pyszności. Gościnne progi naszej szkoły są naszym wielkim  atutem, o czym mogli się przekonać uczestnicy kolejnych edycji Olimpiady.
W przerwie także swoją prezentację przedstawił Pan Michał Wojtaszek z SGGW Warszawa, k tóry przybył na olimpiadę ze studentem  II roku Logistyki Piotrem Słupkiem , absolwentem Technikum Agrobiznesu ZSP Jasieniec oraz 2-krotnym  laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Piotr opowiedział o korzyściach, jakie przyniósł mu udział
w Olimpiadach, dziękując nauczycielom ZSP Jasieniec za możliwość rozwoju w dziedzinie ekonomicznej. Zachęcił uczestników do zdobywania i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, bo to  po prostu kształtuje naszą przyszłość.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w obecności przybyłych na tę uroczystość gości.Pan Wojciech Szpak Wicedyrektor ZSP w Jasieńcu przywitała przybyłych na uroczystość rozdania nagród gości: Panią Sylwię Pietraszewską Se kretarza Powiatu Grójeckiego, Panią Annę Chojnacką Dyrektora PekaO S.A. o/Grójec, Pana Michała Wojtaszka
z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie oraz Panią Elżbietę Matusiewicz przedstawiciela Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Pan Wojciech Szpak podziękował  również opiekunom za zaangażowanie i trud związany z przygotowaniem uczniów do tej Olimpiady.
Z okazji jubileuszu uczestnicy Olimpiady, opiekunowie oraz zaproszeni goście obejrzeli prezentację PowerPoint dotyczącą działalności Szkolnego Koła Ekonomicznego w ZSP Jasieniec oraz wspomnienia z X-ciu edycji Olimpiady. Wyniki z każdego roku, pamiątkowe zdjęcia wywołały burzę oklasków, które były miłym podziękowaniem dla nas – organizatorów.
Laureatami X-tej  edycji Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości zostali:
I miejsce –  Mateusz Horosz CKZiU Nowa Wieś
II miejsce – Łukasz Drążkiewicz ZSP Jasieniec
III miejsce – Weronika Skrzypczak ZSP Warka
oraz ex aequo
IV miejsce – Natalia Głowacka ZSP Jasieniec i  Kamil Szymczak  ZSP Grójec
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział  oraz pamiątkowe upominki. Tradycyjnie zwycięzcy otrzymali albumy książkowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Mirosława Maliszewskiego oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: tablet, wideo-rejetrator, cyfrowa ramka na zdjęcia, Powerbanki.
Dziękujemy za pomoc i wsp arcie finansowe, którego udzieliły nam następujące instytucje: Bank PeKaO S.A., Bank Spółdzielczy w Jasieńcu, SGGW Warszawa, Pan Mirosław Maliszewski Poseł na Sejm RP oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Dzięki tym niezawodnym  instytucjom współpracującym ze szkołą na stałe jesteśmy w stanie zorganizować  projekty dla młodzieży, które rozwijają uzdolnioną młodzież, zwłaszcza z małych miejscowości.
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za prz ybycie, a sponsoromi honorowym patronom za wsparcie merytoryczne i finansowe.
Serdecznie gratulujemy laureatom, zaś wszystkich zapraszamy za rok, na kolejną edycję Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości znowu do naszej szkoły.

Anna Górecka
Renata Zwolińska

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja