Nie spoczywamy na laurach

Nie spoczywamy na laurach

Na sesji rady gminy Jasieniec, która odbyła się 28 czerwca br. radni jednogłośnie zadecydowali o uchwaleniu absolutorium dla wójta gminy Jasieniec Marka Pietrzaka.

Poprzedziła je drobiazgowa analiza sprawozdań finansowych za rok 2017 dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Udzielone absolutorium stanowi potwierdzenie, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet, czyli zgodnie z prawem wydawał publiczne pieniądze. Jest ono również wyrazem ostatecznej oceny działalności jego oraz całego Urzędu Gminy w minionym roku budżetowym.
To ostatnie w tej kadencji absolutorium - kolejną ocenę sporządzi rada gminy w odnowionym składzie, po zbliżających się wyborach samorządowych, a część tegorocznych inwestycji z pewnością zostanie zaliczona w poczet osiągnięć nowych władz samorządowych. Jednak dla urzędników nie jest to powód, aby spoczywać na laurach. Świadczyć mogą o tym choćby środki finansowe, które w tym roku udało nam się pozyskać na nasze kolejne inwestycje:
257 500 zł z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie otrzymaliśmy na remont dachu zabytkowego pałacu Kępalskich w Woli Boglewskiej. Kwota ta stanowi tylko połowę kosztów przewidywanego remontu dachu, druga część pochodzić będzie z budżetu gminy. Inwestycja ta, to jednak niezbędny krok do właściwego zabezpieczenia substancji jednego z najokazalszych naszych zabytków.
135 800 zł z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zasiliło budżet Gminy Jasieniec, jako wkład w budowę Klubu „Senior+”. Klub zostanie utworzony jeszcze w tym roku w wyremontowanym budynku starej strażnicy OSP Jasieniec. Zgodnie z założeniami programu ma to być centrum aktywności naszych seniorów, ale również miejsce, gdzie osoby starsze będą mogły spotkać się, porozmawiać, przebywać w towarzystwie innych, zamiast samotnie spędzać czas w domu.
100 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kwota ta pokryje nieco ponad 30% wydatków zaplanowanych na remont drogi gminnej we wsi Turowice.
50 000 zł udało nam się pozyskać z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ramach programu powstanie strefa relaksu stanowiąca połączenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, na działce pomiędzy jasienieckim Urzędem Gminy a ul. Topolową. To jedna z 1530 stref, które powstaną w całej Polsce, ale jedyna w powiecie grójeckim.
Pozyskane 23 700 zł to wynik wniosku złożonego do programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2018”. Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego zasilą w całości OSP Gośniewice i pozwolą na wymianę bram garażowych tamtejszej strażnicy. Mamy nadzieję, że to nie jedyne środki, które udało nam się pozyskać na dofinansowanie jednostek OSP w tym roku. Złożyliśmy również opiewający na 38 000 zł wniosek na zakup sprzętu ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości.  Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie konkursu – wówczas nowy sprzęt otrzymają wszystkie nasze jednostki.
20 000 zł do budżetu gminy wpłynęło w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018. Środki te przeznaczyliśmy na sfinansowanie zakupu namiotów biesiadnych oraz zestawów ław i stołów, a także zakup sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych i nagłośnienia. Mimo, że pozyskane środki mogły uwzględniać zapotrzebowane tylko dwóch sołectw, to zakupiony sprzęt jest na tyle wszechstronny, że będą z niego korzystać wszyscy nasi mieszkańcy.
To oczywiście nie wszystkie wydatki inwestycyjne naszego tegorocznego budżetu, a tylko niewielki ich procent. Kolejne wnioski czekają na weryfikację, m. in. budowa tak bardzo oczekiwanej sali gimnastycznej w Zbroszy Dużej. My mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie kolejnych naborów.
IML

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja