Dla dobra gminy i jej mieszkańców

Dla dobra gminy i jej mieszkańców

Minęły 4 lata od ostatnich wyborów samorządowych, dobiega końca kadencja 2014-2018. Co osiągnęliśmy przez te lata? Czym możemy się poszczycić? Czas na podsumowanie dorobku gminy Jasieniec w ostatnich latach.

Zacznijmy od dróg
W gminie mamy ich kilka kategorii: droga wojewódzka 730 - ok.18 km, drogi powiatowe o długości 56 km i drogi gminne, których w sumie mamy ok. 205 km. Przez ostatnie lata udało się wykonać wiele inwestycji na wszystkich tych drogach, począwszy od aktywnego udziału (w tym również finansowego) w przebudowie drogi wojewódzkiej, aż do niewielkich odcinków dróg gminnych. Rozpoczęta w 2014 roku inwestycja przebudowy drogi nr 730 na całej długości naszej gminy trwa nadal. Obecnie ku końcowi zmierza jej najtrudniejszy etap – przebudowa mostu na rzece Krasce w Woli Boglewskiej, co daje nadzieję, że już wkrótce bezpiecznie i bez obaw przejedziemy całą jej długością. Na kolejną kadencję pozostaje niewielki ok. 800 m odcinek w Jasieńcu, do granic z Wolą Boglewską.
Główną sieć komunikacyjną na terenie gminy Jasieniec stanowią drogi powiatowe, dlatego gmina zmuszona jest aktywnie uczestniczyć w ich modernizacji i przebudowie. Największą inwestycją w tym zakresie była przebudowa ciągu drogowego od miejscowości Wierzchowina przez Zbroszę Dużą, do skrzyżowania Leżne/Trzcianka. W ponad sześcio milionowym budżecie tej inwestycji, dofinansowanej z funduszy, których dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, niemal 1,3 mln zł pochodziło z budżetu gminy Jasieniec. W podobnej w formule 50:50 gmina dofinansowała przebudowę drogi powiatowej Chynów-Nowa Wieś na odcinku Gołębiów-Bronisławów i obecnie kolejnego odcinka drogi powiatowej Wola Boglewska-Murowanka, którego wykonanie planowane jest jeszcze w tym roku.
Wykonywaliśmy kompleksową budowę dróg gminnych – od podstaw wybudowaliśmy m. in. drogę w Dobrej Woli, Turowicach, Kurczowej Wsi, a także kolejne odcinki dróg relacji Boglewice-Gośniewice oraz Koziegłowy-Orzechowo. Przeprowadziliśmy modernizację dróg polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej wykonanej wcześniej, a także wykonaniu podbudowy pod kolejne inwestycje. Łączna kwota wydatkowana na budowę i modernizacje dróg gminnych to ponad 2,5 mln złotych. Do tego oczywiście należy doliczyć coroczne remonty cząstkowe wynoszące łącznie nieco ponad 1 mln zł. Na inwestycje drogowe w mijającej kadencji udało nam się pozyskać niemal pół mln złotych, głównie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz w ramach tzw. „schetynówek”.

Wodociągi i oświetlenie
Ale nie tylko drogi są w gestii gminy. Przez ostatnie lata budowaliśmy również wodociągi i kanalizację. Niewątpliwie najważniejszymi inwestycjami w tym zakresie było zakończenie w 2015 roku modernizacji oczyszczalni ścieków, która trzykrotnie zwiększyła jej przepustowość i umożliwiła podłączenie kolejnych odcinków kanalizacji, a następnie wymiana głównej magistrali wodociągu azbestowego w Jasieńcu i budowa kanalizacji deszczowej. Nasza sieć wodociągowa wzbogaciła się o kolejne odcinki m. in. w Olszanach, Nowym Miedzechowie, Boglewicach, Woli Boglewskiej, Kurczowej Wsi i Jasieńcu. Wydatki na kwotę niemal 650 tys. zł pokryliśmy m. in. z niskooprocentowanych i częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Obecna kadencja to również intensywny rozwój i modernizacja oświetlenia ulicznego. Nowe lampy pojawiły się w Kurczowej Wsi, Rytomoczydłach, Olszanach, Boglewicach, Koziegłowach, Turowicach i Woli Boglewskiej. Inwestycje te pochłonęły niemal 220 tys. zł, a należy dodać, że przygotowujemy się do kolejnej w tym zakresie – kompleksowej modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy związanego z przejściem w całości na lampy typu LED.

Społeczeństwo
Jako, że nie samym chlebem żyje człowiek, działania samorządu gminnego obejmowały także inne dziedziny naszego życia, czyli coś dla ciała i ducha. Tego typu inwestycje to pokłosie szczególnie ostatnich lat – czasu intensywnej realizacji projektów z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, a także korzystania ze środków krajowych. Powstał Klub Senior+, gdzie czas wspólnie będą mogli spędzać seniorzy z terenu całej gminy, kończymy jedyną w powiecie grójeckim Otwartą Strefę Aktywności, dwukrotnie skorzystaliśmy ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskując fundusze na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych, zakupiliśmy sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica, doposażamy Ochotnicze Straże Pożarne ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu Mazowieckie Strażnice oraz z Funduszu Sprawiedliwości. Wiele różnorodnego sprzętu pojawiło się również w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018, który pozwolił nam zakupić m. in. namiot piknikowy z zestawem ławostołów, sprzęt dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dla świetlicy wiejskiej w Jasieńcu oraz gminnej orkiestry OSP i klubu seniora. Na tego typu działania pozyskaliśmy w mijającej kadencji niemal pół mln zł., a kolejne 1,1 mln to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jakie trafiły lub trafią już niedługo do jasienieckiego przedszkola i szkół podstawowych w ramach projektów „Bajkowy świat dziecka” i „Moja szkoła – moja przyszłość”.

Kultura
Mijająca kadencja to również kultywowanie gminnych tradycji, a wśród nich coroczne spotkania z mieszkańcami na festynie rodzinnym „Spotkajmy się nad stawami”, czy aktywne uczestnictwo w organizacji powiatowych dożynek. Pamiętamy o tradycji i historii naszego terenu, każdego roku spotykając się w Gołębiowie przy mogile powstańców Powstania Styczniowego, uroczyście obchodząc Święto Niepodległości, pamiętając o poległych w Katyniu, Smoleńsku i Ostaszkowie, obchodząc uroczyście Dzień Strażaka. Kultywujemy tradycje spotkań na wspólnym kolędowaniu, koncercie pieśni sakralnej w hołdzie Janowi Pawłowi II i konkursach recytatorskich dla dzieci i młodzieży. Ich organizatorami są funkcjonujące na naszym terenie instytucji gminne, powiatowe i organizacje społeczne. Turnieje piłki halowej, gminny turniej szachowy, taniec ludowy, taniec nowoczesny, zajęcia fitness dla dzieci i dorosłych, dopełniają obrazu tego, co dzieje się w naszej niewielkiej, ale – jak widać – aktywnej społeczności. 
W związku z kończącą się kadencją pragniemy podziękować za czteroletnią współpracę radnym, sołtysom, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańcom, za wiele cennych uwag i wniosków. Dziękujemy również za głosy krytyczne, które pozwalały nam dokonywać pełnej oceny problemów. Dziękujemy za słowa obiektywizmu i życzliwości, a zarazem rozumiemy tych, którzy są zawiedzeni niespełnieniem ich oczekiwań. W pracy samorządowej nie ma bowiem możliwości usatysfakcjonowania wszystkich. Mamy nadzieję, że samorząd kolejnej kadencji, bazując na aktualnych dokonaniach będzie kontynuował dotychczasowe działania dla dobra gminy i jej mieszkańców.
IML

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja