W poszukiwaniu środków zewnętrznych

W poszukiwaniu  środków zewnętrznych

Dochody w kwocie 23,87 mln zł i wydatki na poziomie 22,81 mln zł – tak prezentują się dwie najważniejsze rubryki w budżecie gminy Jasieniec na 2019 rok.

W tegorocznym budżecie gminy wystąpi nadwyżka w wysokości nieco ponad miliona złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.
Na obecną chwilę samorząd zarezerwował milion złotych na inwestycje. Gminę najbardziej uderzy po kieszeni przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 610 tys. zł.
– Bardzo wnikliwie analizujemy sprawę remontu kotłowni w szkole podstawowej w Jasieńcu. Projekt zadania, który powstał w poprzedniej kadencji, został zrobiony ”z rozmachem” po to, by uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Niestety, szansa na dotację wciąż się nie pojawiła. W takiej sytuacji zastanawiamy się zatem nad zmniejszeniem zakresu prac. A być może realizację inwestycji podzielimy na etapy – tłumaczy wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska. – Jeżeli jednak pojawi się szansa na uzyskanie dofinansowania, to wtedy zrealizujemy zadanie w takim zakresie, jak to było pierwotnie planowane. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy pojawią się środki zewnętrzne. A jeśli będą, to wyznacznikiem dla nas staną się warunki, na jakich możemy się ubiegać o nie – zastrzega pani wójt.
Inne ważne zadanie to budowa kanalizacji deszczowej, która zapobiegnie zalewaniu posesji znajdujących się przy ul. Wareckiej w Jasieńcu. Ponadto, zaplanowano dalsze prace przy budowie tak zwanej Otwartej Strefy Aktywności (siłowni zewnętrznej) w Jasieńcu, sporządzenie studium uwarunkowań rozwoju gminy oraz wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego przy drodze ze Zbroszy Dużej w kierunku Wierzchowiny.
– Mamy kilka projektów dotyczących chociażby modernizacji dróg czy rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego. Na pewno kluczową sprawą dla realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych – mówi Marta Cytryńska.
Z tytułu różnego rodzaju podatków, odsetek i różnych opłat do kasy Jasieńca ma wpłynąć niespełna 6,8 mln zł. Prawie 10 milionów złotych gmina otrzyma natomiast w formie subwencji z budżetu państwa (tzw. subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza).
Kwota prawie 6 milionów złotych, którą gmina otrzyma w ramach subwencji oświatowej, nie wystarczy jednak na pokrycie wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem szkół i przedszkoli. Według przewidywań zadania związane z oświatą pochłoną bowiem 9,4 mln zł.

Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja